T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Amasya Müftülüğü

15.05.2017

GEÇİCİ İMAM-HATİP İLANI

 

İlgi: Diyanet İşleri Başkanlığının 12/05/2017 tarihli ve 94013213-900-94004 sayılı yazısı.

Diyanet İşleri Başkanlığının, ilgi yazı eki onayı gereğince münhal bulunan imam-hatip kadrolarına tahsis edilmek üzere 15 adet geçici cami görevlisi alınacacağına dair şartları ve istenilen belgeleri içeren ilan metni ilişiktir.

Müracaatlar 18/05/2017-22.05.2017 tarihleri arası mesai bitimine kadar İlimiz Müftülüğüne şahsen yapacaklardır. 

Mülakat 23.05.2017 Salı günü Amasya İl Müftülüğünde saat 09.00’da yapılacaktır.