T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Amasya Müftülüğü

02.03.2018

Taşeron Güvenlik Sınav İlanı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin, sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve Geçici 24’üncü Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar gereği, İlimiz Müftülüğü emrinde hizmet alım sözleşmesi ile çalıştırılan personel için yapılan, inceleme neticesinde şartları tutan ve daha önce isimleri ilan edilen, 6 adet Güvenlik unvanı için 07.03.2018 Çarşamba günü saat 10:00’da ilimiz Müftülüğünde sözlü mülakat sınavı yapılacaktır.

İlan olunur.

 

Abdulkadir KEŞVELİOĞLU

İl Müftüsü