08.03.2016

Hizmet Envanteri

AMASYA İL MÜFTÜLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.N.
Hizmetin Adı
Başvuruda İstenilen Belgeler
Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)
1

Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların cevaplandırılması

-
Anında
2
E-mail yoluyla sorulan dini soruların  cevaplandırılması
Form Dilekçe
5 Gün
3
Mektup ve faks yoluyla sorulan dini soruların cevaplandırılması
Dilekçe
7 Gün
4
İhtida İşlemleri
1- Dilekçe
2- Fotoğraf (4 Adet)
3- Yabancı uyruklu ise pasaport örneği
1 Saat
5
Aile İrşat Rehberlik Bürosu Hizmetleri
Telefonla sorulanlar ile yüz yüze görüşme  talepleri
Anında
6
Aile İrşat Rehberlik Bürosu Hizmetleri
e-posta veya dilekçe
5 Gün
7
Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi
Banka Dekontu
30 Dakika
8
Cami Devirleri
1- Dilekçe
2- Caminin isim tutanağı
3- Cami devir tutanağı
2 Gün
9
Camilerde Dersleri
Dilekçe (Haftada en az 2 saat)
1 Saat
10
Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan Vaaz ve Mevlit için Camilerin Kullanım İzni
Dilekçe
2 Gün
11
Tarihi Camilerde Film, Fotoğraf Çekim İzni
Dilekçe
5 Gün
12
Ulusal TV.lerin tarihi camilerde  Mevlit programlarını çekim izni
Dilekçe
15 Gün
13
Güneşin doğuşu ve batış vakti öğrenme talepleri
Dilekçe
7 Gün
14
Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri
Form Dilekçe
10 Dakika
15
Yaz Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri
Form Dilekçe
10 Dakika
16
Kur'an Kursu Açılışı
1- Kurs binasına ait tahsis belgesi
2- Bina tanıtma formu
3- 5 Adet resim
1 Ay
17
Hafızlık Tesbit Sınavları;
1- Dışardan girenler için yılda dört defa yapılır
2- Kur’an kursunda okuyanlar için yılda bir defa Bölge Merkezlerinde yapılır
1- Nüfus cüzdanı fotokopisi
2- Müracaat dilekçesi
3- 1 Adet resim
1 Hafta
18
Camilerde Kuran Öğretimi Dersleri
Dilekçe (Haftada en az 2 saat)
10 Dakika
19
Hac Ön Kayıt İşlemleri
1- Form dilekçe
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Ön kayıt ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu
15 Dakika
20
Hac Kesin Kayıt İşlemleri
1- Form dilekçe
2- Hac ücretinin tamamının veya taksit miktarının bankaya yatırıldığına banka dekontu
3- 4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan (4 adet) vesikalık fotoğraf
4- Pasaport
15 Dakika
21
Umre kayıt İşlemleri
1- Form dilekçe
2- Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az (1) yıl olan pasaport
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- 4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan (3 adet) vesikalık fotoğraf
5- Umre seyahat ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
6- Aşı kartı
7- Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler için, noterden alınacak muvafakatname ile taahhütname
8- 45 yaşından küçük bayanlardan eşleriyle birlikte gidecek olanların evlenme cüzdanı fotokopisi, yanında eşi olmayıp birinci derece erkek akrabası ile gidecek olanlardan ise akrabalık belgesi
15 Dakika
22
Cami Derneklerinin İl Dışından Yardım İstekleri için İstenen Belgeler
1- Dilekçe
2- İl Dernekler Müdürlüğü İzin Belgesi
3- Yetki Belgesi
4- Kaymakamlık Üst Yazısı
5- İbanlı Banka Hesap numarası
30 Gün
23
Cami Yapımı
1- Dilekçe-(Mahalli Kaymakamlık) (Müftülük)
2- Tasdikli Proje- Mülkiyeti hazineye ait arsa-taşınmaz üzerine cami yeri (Dini Tesis Alanı) olarak ayrılmış olması sonucunda(Protokol) imzalanması
3- Şahıs ile Mal sahibinin Noterden Tasdikli Taahhütname
4- Tapu fotokopisi
5- Arsanın Belediyesi İmar Planında Cami Yeri Olarak Tahsisine Dair Belge
15 Gün
24
Cami Derneklerinden Gelen Yardım Talepleri
1- Dilekçe
2- İl Dernekler Müdürlüğü İzin Belgesi
3- Yetki Belgesi
4- Keşif Özeti (Aynı yıla ait olacak)
5- İnşaat Fotoğrafı
6- Tapu/Tahsis Belgesi
7- Teşekkülün Hukukî Statüsünü gösteren belge
8- Teşekkülün faaliyette olduğuna dair belge
9- İnşaat Ruhsatı veya Onarım Belgesi
30 Gün
25
Gerçek veya Tüzel Kişilerce (Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma Yaşatma Dernekleri vb.) cami yaptırma başvuru işlemleri
1- Cami yeri imar planında ibadet alanı olarak ayrılmış olmalıdır
2- Cami yapılacak alan 2500 m² den küçük olmamalıdır
3- Camii yapacak şahıs veya tüzel kişiler dilekçe ile müracaat edeceklerdir
4- Cami yapılacak yerin Tapusu olacaktır
5- Cami derneği tarafından cami yapılacaksa; Cami yapılacağına dair alınan kararın fotokopisi getirilecektir
6- Köylerde yapılacak cami için Köy Muhtarlığı Karar Alacak ve kararın fotokopisi getirilecektir
7- İl ve İlçelerde yapılacak camiler için Müftülükçe Valilik ve Kaymakamlık onayı alınacaktır
30 Gün
26
Atamalar
Vekil Atamalar:
1- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus cüzdanı fotokopisi
2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti
3- Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti
4- Sabıka kaydı olmadığına dair Savcılık Belgesi
5- Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı
6- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı
7- Stajyer vaizlik, stajyer Kur-an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık yeterlik belgesinin olduğuna dair internet çıktısı
8- Son 6 ay içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf
9- Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların denklik belgesi
10- Mal Beyannamesi
15 Gün
27
Atamalar(Kurum İçi Nakil)
Kurum İçi Nakil:
1- Dilekçe
2- Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) puanını gösterir internet çıktısı
3- Mazereti olanlar için mazeretine dair belge
30 Gün
28
Pasaport İşlemleri
1- Çalışan personel pasaport müracaat formu ve T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2- Emekli veya görevden ayrıldığı tarihteki görev yerini ve en son ikamet adresini ve T:C kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı sureti, sahip olduğu Pasaportun numarasını, telefon numarasını belirtir pasaport müracaat belgesi ile yazılı beyanı
3- Eşi, kızı veya çocuklarının müracaatında memurun eşi ve çocuğu olduğunu, T. C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı Sureti ile talep belgesi ve beyanı
5 Gün
29
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması
Dilekçe veya e-posta
15 Gün
30
İntibak İşlemleri
Dilekçe ve ilgili belgeler
5 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri
İl Müftülüğü
İkinci Müracaat Yeri
Valilik
isim
Murtaza GÜR
İsim
Ferhat BURAKGAZİ
Unvan
Müftü Yardımcısı
Unvan
Vali Yardımcısı
Adres
Amasya İl Müftülüğü
Adres
Amasya Valiliği
Telefon
0358 218 12 85
Telefon
0358 218 10 33
Fax
0358 218 19 56
Fax
0358 218 11 33
e-posta
amasya@diyanet.gov.tr
e-posta
amasya@icisleri.gov.tr