24.03.2016

Vaaz ve İrşat Hizmetleri Tanıtımı

Toplumu din konusunda aydınlatma bağlamında yürütülen irşat hizmetleri Başkanlığımızın (müftülüğümüzün) en önemli görevlerinden birisidir. Bu görev yazılı ve görsel yayınlar ve fetva hizmetleriyle birlikte camilerde vaazlar, hutbeler; cami dışında ise konferans, panel, sempozyum, radyo ve tv programları gibi etkinliklerle yerine getirilmektedir.

 

İrşat hizmetleri ağırlıklı olarak cami ve mescitlerde yapılan bir din eğitimidir. Bu eğitimde islam dininin inanç, ibadet ve ahlak ilkeleri öğretilmekte, cemaat güzel ahlaka teşvik edilmekte, kötü alışkanlıklardan sakındırılmaktadır. Din Hizmetleri 4 ana başlıktan oluşmaktadır.

                                

1 - İRŞAT HİZMETLERİ

 1. Vaazlar
 2. Hutbeler
 3. Sohbet, Konferans, Panel, Sempozyum, Seminer ve Radyo-Tv Progamları
 4. Kutlu Doğum Haftası Faaliyetleri
 5. Ramazan Ayı İrşat Hizmetleri
 6. İhtida İşlemleri

 2 - CAMİ HİZMETLERİ

 1. Camilerin Açık Tutulması
 2. Sabah Namazı Buluşmaları Ve Hadis Dersleri
 3. Ramazan Ayı Faaliyetleri
 4. Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Etkinlikleri
 5. Camilerde Kadınlara Ait Mekânların İyileştirilmesi Çalışmaları
 6. Tecrübe Paylaşımı Toplantıları
 7. Dini Gün Ve Gecelerde Yayınlanan Radyo Ve Televizyon Programları
 8. Olağanüstü Hallere Hazırlık Ve Toplum Liderlerini Bilinçlendirme Çalışmaları

 

3 - AİLE VE DİNİ REHBERLİK HİZMETLERİ

 1. Aileye Yönelik Faaliyetler
 2. Aile Ve Dini Rehberlik Bürolarına Yönelik Çalışmalar
 3. Sosyal Hizmet Kurumlarında Dini Ve Danışmanlık Manevi Destek Faaliyetleri
 4. Eğitim Hizmetleri
 5. Panel Ve Çalıştaylar

4- SOSYAL VE KÜLTÜREL İÇERİKLİ DİN HİZMETLERİ

 1. Kurban Hizmetleri
 2. Vakit Hesaplama  

5- DEZAVANTAJ GRUPLARA YÖNELİK FAALİYETLER

 1. Ceza İnfaz Kurumları Manevi Destek Hizmetleri
 2. Huzurevi Din Hizmetleri
 3. Mültecilere Yönelik Din Hizmetleri
 4. Engellilere Yönelik Faaliyetler
 5. Romanlara Yönelik Faaliyetler
 6. Muharrem Ayı İftarları
 7. Sağlık Alanında Yürütülen Hizmetler
 8. Madde Bağımlılığı İle Mücadele
 9. Özel Gün Ve Haftalarda İcra Edilen Faaliyetler

  6 - 18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ FAALİYETLERİ

  
7 - RAMAZAN HİZMETLERİ