T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Amasya Müftülüğü

13.11.2017

Vekil İmam Hatip İlanı

T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
İl Müftülüğü

Sayı  :82572224-902.03-2814                                                                         10/11/2017

Konu : Vekil İ.H. Sözlü Sınav İlanı

Vekil Ataması Sınav Başvuru İlanı

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11’nci maddesi 2. fıkrasına göre “İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım kadrolarına açıktan vekil olarak atanacaklarda atanacağı kadro için asılda aranan şartlara haiz adaylar arasından İl Müftülüğünce yapılacak sınavda başarılı olanların açıktan vekil olarak ataması yapılabilir.” hükmü yer almaktadır.

SINAVA KATILMAK İSTEYENLERDE ARANAN ŞARTLAR;

   1. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’nci maddesinin (b) bendindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak.

   2. En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.

   3. 2016 yılı KPSSP 122 (ortaöğretim mezunları için),KPSSP 123 (önlisans mezunları için), KPSSP-124 (lisans mezunları için) 60 puan almış olmak.

    4. İmam-Hatiplik yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

    5. Başkanlığımız bünyesinde halen Vekil İmam-Hatip veya Vekil Müezzin-Kayyım olarak çalışıyor olmamak.

            İstekliler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/a maddesindeki ve yukarıda belirtilen şartları taşımak kaydıyla, müracaatlarını İş Talep Formu ile 24.11.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar İlimiz Müftülüğüne yapacaklardır.

            İş Talep Formu eksiksiz doldurulacak ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin kazanmış dahi olsa sınavları geçersiz sayılacak, ataması yapılmayacak, atanmış olsa dahi iptal edilecektir. Başvuru esnasında vesikalık resim yapıştırılmış İş Talep Formundan başka belge istenmeyecek, sınavı kazananlardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

           Sınav 28.11.2017 Salı günü İl Müftülüğünde saat 09.30’da yapılacaktır.                          

                                                                 Abdulkadir KEŞVELİOĞLU
                                                                               İl Müftüsü
Münhal kadronun yeri
Unvanı
Ne sebeple boşaldığı
Süresi
Beden Ky.Topallar Mh.C. GÜMÜŞHACIKÖY
İ.H.
Görevlisinin Askere Gitmesi
30/10/2017 tarihinden itibaren 6 ay
Devre Ky.C. / TAŞOVA
İ.H.
Görevlisinin Askere Gitmesi
30/10/2017 tarihinden itibaren 6 ay
Turabi C./ GÜMÜŞHACIKÖY
İ.H.
Kısa Süreli Yurtdışı
19.11.2017 tarihinden itibaren 6 ay

SINAVI KAZANMASI HALİNDE İSTENEN BELGELER:

 1. İmam-Hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmadığına dair yazılı beyanı.
 2. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
 3. Sabıka kaydı olmadığına dair belge.
 4. Vesikalık Fotoğraf (4 Adet)
 5. Mal Bildirimi (İl Müftülüğünden Temin Edilebilir.)
 6. Nüfus Cüzdanı aslı veya onaylı fotokopisi.
 7. Diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi.
 8. 2016 Yılı KPSSP-122,123,124 Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya tasdikli sureti.
 9. Varsa Hafızlık belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi.
 10. Sigorta ve BAĞ-KUR belgesi (önceden varsa)
 11. Güvenlik Arşiv ve Araştırma Formu