20.06.2016

DURSUN ALİ ŞEKER

(15.09.1983-15.08.1987)

        01.10.1948’de Trabzon Çaykara İlçesine bağlı Karaçam Köyünde Ömer ile Hatice’den doğdu. Küçük yaşta iken Hafızlığını bu köyde yaptı.

İlkokulu Kayseri’de dışarından bitirdi.

         Kayseri Merkez Taşcıoğlu Kur’an Kursu’nda Hasbekli diye maruf Kurrâ Mümin Akan Hoca Efendiden ta’lim, tecvit ve tashih-i hurûf dersleri alarak buradan mezun oldu.

         Kayseri İmam-Hatip okulunu 1969-1970’de bitirdi. Okul Mehter Takımında, çalıştı. İmam-Hatip Okulunda öğrenci iken Kayseri’de kadrosuz olan mahalle ve mescitlerinde fahri İmam-Hatip ve vaiz olarak görev yaptı. Özel olarak Arapça dersleri aldı.

         1974’de Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü’nü bitirdi. Yüksek Tahsil esnasında Mimar Sinan Yukarı Camiinde Müezzin olarak ilk defa resmen göreve başladı. Kısa bir süre sonra Kayseri Merkez Hunat Camii Müezzinliğine,  bilâhare Çifteönü Camii İmam-Hatipliğine naklen atandı. Bu görevde iken yüksek tahsilini bitirdi ve askere gitti.

         Askerliği, İzmir’de uzun süreli Yedek Sb. Asteğmen ve Teğmen olarak yaptı.

         Askerlik dönüşünde Trabzon İmam Hatip Lisesi Meslek dersleri öğretmenliğine atandı. Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 05.01.1978’de Artvin Arhavi ve Kayseri Develi İmam Hatip Lisesi Müdürlüğüne ve Meslek dersleri öğretmenliğine tayin edildi ise de gidip göreve başlamadı. Arapça tedrisat yapan Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul    “Haseki Hizmetiçi Eğitim Merkezi 2. Dönem Müftü ve Vaizler İhtisas Kursu”na katılmak üzere girdiği imtihanları kazanınca Diyanet’e geçti, iki yıl süreli bu kurs boyunca Trabzon Merkez Vaizi olarak istihdam edildi.

         İhtisas bitiminde Çanakkale Bayramiç Müftüsü olarak atandı. Daha sonra Merzifon, Konya Ereğli, Gaziantep metropol Şehitkâmil İlçe Müftülüklerinde Müftü olarak çalıştı.

         Cemiyetçiliğe orta tahsilde iken başladı. Kayseri İmam Hatip Okulu Mezunları Cemiyeti ile Türkiye Yüksek İslâm Enstitüleri Talebe Federasyonu kurucuları arasında yer aldı.  

         Büyük bir haber ajansının Kayseri muhabirliğini yaptı.

         Bir dönem Kayseri İmam Hatip Okulu Mezunları Cemiyeti ile Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü Talebe Cemiyeti Başkanlıklarını yaptı.

Türkiye Yüksek İslâm Enstitüsü Talebe Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğinde de bulundu.

         Yüksek İslâm Enstitülerinin İlâhiyat Fakültelerine dönüşmesi için zamanın yetkili makam, hükümet ve TBMM nezdindeki görüşmeleri sürdüren heyette yer aldı.  

         Diyanet İşleri Başkanlığınca, Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da geçici süre ile görev yapmak üzere “Özel Vaaz ve İrşad Ekibi”nde görevlendirildi.

Almanya ve Belçika’da görev yaptı.

         Araştırmacı-Yazar olan ŞEKER, İlmi ve akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Müşterek olarak yazılan “İslâm’a göre Evlilik ve Mahremiyetleri” adlı basılmış bir kitabı vardır.

Birçok dergi, kitap ve mahalli gazetelerde yayınlanan makaleleri bulunmaktadır.

TRT-2’de yayınlanmış konuşmaları ile Mahalli Televizyonlarda yaptığı programlar vardır.

Çeşitli vesilelerle tertip edilen panel ve açık oturumlara katıldı, konferanslar verdi.

         Harran Üniversitesinde Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN’ın danışmanlığında “Hz. Osman Döneminde Devlet Yapısı ve Sosyal Hayat” konulu çalışması ile Yüksek Lisansını yaptı.

Bu çalışma Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanesinde okuyucuların istifadesine sunulmuştur.

Türkiye Diyanet Vakfınca yayınlanan “İslâm Ansiklopedisi” için hazırladığı maddeler vardır.

 Din ve irşad hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda yaptığı çalışma ve araştırmalardan dolayı Diyanet İşleri Başkanlığınca “Teşekkür”, olumlu sicil ve diğer alanlardaki üstün gayret ve başarılarından dolayı Diyanet İşleri Başkanlığınca “Takdirname” ve “Teşekkürname”,

Maiyetinde çalıştığı İl Müftülerince “Teşekkürname”,

Hafızlık Kur’an Kurslarının faaliyete geçirilmesi konusundaki gayretinden dolayı “Teşekkürname”  ile mükerreren taltif edildi.

“Kutlu Doğum Haftası” etkinliklerine olan destek ve katkılarından dolayı “Teşekkürname” ile ödüllendirildi.

         Olumlu gayretlerinden ve üstün çalışma anlayışından dolayı Gaziantep Valilik Makamınca “Takdirname” ,

Müftülük hizmet binasının yapımındaki başarısı, din ve irşad hizmetlerinin geliştirilmesindeki olumlu gayret ve üstün anlayışı, sosyal amaçlı ve gönüllü kuruluşlarla olan diyalogu, merkezi ezan ve vaaz sisteminin kuruluşu, maiyetindekileri yetiştirme, değerlendirme, kendini geliştirme, yenileme gayreti ile organizasyon ve örnek olma kabiliyeti, iş heyecanı ve hakimiyeti, üstün çalışma azmi, temsil yeteneği ile toplumu din konusunda aydınlatmadaki gayretlerinden dolayı kaymakamlar tarafından “Takdirname” ile ödüllendirildi.

         Türk Hava Kurumu ve bazı Askeri Makamlarca “Teşekkür”, sosyal, eğitim ve öğretim amaçlı ve gönüllü kuruluşlarca da “Teşekkür” ve  “Plaket”lerle taltif edildi.

Aile içi şiddetin önlenmesi, dargınların barıştırılması, kan davalarının halledilmesindeki gayret ve girişimleri ile sosyal barışın sağlanmasına büyük katkıları olmuştur.

Sosyal amaçlı, düğün, sünnet, açılış gibi etkinliklerde; cenaze, kaza, hastalık gibi üzüntülü ve kederli hallerde, başta din görevlileri olmak üzere, eş-dost ve vatandaşların yanında olmuş, sevinç ve kederlerini paylaşmakta azami özen ve gayreti esirgememiştir.

         Yetim olarak okuyup yetişen sonra da cami görevliliği nasip olan fakat evlenme imkanlarına sahip olmayan bazı görevlilerin İğneden ipliğe, bilezikten yüzüğe kadar Müftülük personeli tarafından bütün ihtiyaçları temin edilip evlendirilmesine öncülük etmiştir.   

         Hatta benzer durumda olan vatandaşlardan birisinin bütün ihtiyaçları ve cehizi başta din görevlileri olmak üzere karşılanarak evlenmesine vesile olmuştur.

         Kendi çocukları daha küçük yaşta olduğu halde evlenmelerine vesile olduğu ailelerin ilk doğan çocukları sayesinde “Dede” olma payesi ile şereflenmiş ve “Müftü Dede” denmesi ile de mutlu olmuştur.

         İlahiyat fakültelerinden bazı öğretim elemanlarının yürüttüğü Din Sosyolojisi ve Psikolojisi alanı ile ilgili “Resmi Din Görevlilerinin Halk Üzerindeki Etkileri” konulu araştırma projesinin uygulanmasında gösterdiği ilgi ve katkılarından dolayı “Teşekkür”e layık görülmüştür.

         Din görevlilerinin üyesi olduğu yapı kooperatifleri, yardımlaşma sandıkları, gıda tüketim kooperatifleri kurarak din görevlilerinin sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmelerine öncülük etmiştir.

         Görev yaptığı yerlerdeki Müftülük Hizmet binalarının yapım,  bakım, onarım ve ta’dilat  ile ilgili ıslah çalışmaları başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

5 katlı  Gaziantep Şehitkâmil Müftülük Sitesinin yapımını kısa zamanda bitirerek Müftülüğün sağlıklı ve uygun ortamda hizmet vermesini sağlamıştır.

 Hizmet binası, mimari özellikli ve çift minareli Cami, 14 Dükkân, Şadırvan ve Konferans salonundan oluşan Samsun Bafra Müftülük Site inşaatının yapımı ve tamamlanmasında üstün gayretleri oldu.

Birçok cami, yatılı ve gündüzlü Kur’an Kurslarının hizmete girmesinde, İmam Hatip Liseleri ile Öğrenci Yurtlarının yapımında, plan ve projelerinin geliştirilip uygulanmasında, bazı üniversitelerin kampüs camilerinin yapımında maddi, manevi ve teknik destek sağlanmasında hizmetleri oldu.

Türkiye Diyanet Vakfına, daire, dükkân, arsa vs. gibi gayrimenkul bağışlarının temin edilmesinde büyük bir çaba gösterdi.

Görevlilerle birlikte sportif faaliyetlere önem vererek yapılan yarışmalarda Müftülüklerin derece almasını sağladı.  

Sesi ve diksiyonu güzel, mûsîkî yeteneği olan görevlilerden oluşturduğu “Grup Fetih” ve “Yıldız İlâhi Grubu” adının verildiği ilâhi koroların yetiştirilmesi için yoğun bir mesai harcadı. Düğünde, sünnette,  temel atma ve açılışlarda, cenaze vs. gibi etkinliklerde okunması gereken metinleri,  etkiliğin mahiyetine göre ayırıp okunmasını sağladı.

Öğretmenliği döneminde dokuma ustası olan eşinin takip ve kontrolünde meslek edindirme kurslarından “Halıcılık Kursu” açarak genç kızların iş edinmelerine yardımcı oldu.

         17 Ağustos 1999 Marmara depreminde, depremzedeleri teskin ve teselli etmek, manevi duygularını canlı tutmak için İzmit, Adapazarı ve Gölcük’te görev yapmak üzere “Özel Vaaz ve İrşad Ekibi”nde görevlendirildi.        

         Diyanet İşleri Başkanlığı Ondokuz Mayıs “Aşık Kutlu Eğitim Merkezi”nde bir dönem ücretli olarak Kur’an-ı Kerim dersleri verdi.  

Uzun süreli Haseki İhtisas Kursundan başka Elazığ, Kastamonu ve Antalya Eğitim Merkezlerindeki “Sevk ve idare”; Kızılcahamamdaki “Hizmetlerde verimliliği artırmak, metod ve ilke birliğini sağlamak, teşkilatta iletişimi daha iyi seviyeye getirmek” maksadıyla tertip edilen seminerlere katıldı.

Din ve İrşad hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda Diyanet İşleri Başkanlığınca tertip edilen istişare toplantılarına lüzumuna binaen zaman zaman katılan Dursun Ali ŞEKER Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Bosna Hersek’e sosyal, kültürel ve gezi amaçlı giden heyetin içinde yer aldı. Gerekli incelemelerde bulundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesine olan katkılarından dolayı Dekanlık tarafından “Teşekkür Belgesi” ile ödüllendirildi.

         Hobileri arasında, hat, desen, dini yapıların estetiği, günlük tutma, görev yaptığı yerlerdeki görevlilerin, hacca ve umreye birlikte gittiği hacıların isim ve adresleri ile birlikte albümleri, pul koleksiyonu, kronolojik olarak hazırladığı 8 bin kadar fotoğrafların yer aldığı özel albümü yer almaktadır.

         Samsun Bafra Müftüsü iken 07.02.2008 tarihli ve 2008/9768 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan müşterek kararname ile Muş İl Müftüsü olarak atandı. 06.11.2010 tarihinde Kastamonu İl Müftüsü olarak atanmıştır.43 yıllık görevini 03.10.2013 tarihinde emekli olarak tamamlamıştır. Evli ve 4 çocuk ve 12 torun babasıdır.