28.06.2016

AHMET VEHBİ EFENDİ (GÜL)

 (1936-1945)

1882'de Merzifon'da doğdu. Karamahmutzâde Hüseyin Ağa'nın oğludur.İlköğrenimini köyünde  İlyas  Ağa Mektebi'nde yaptı. Eylül  1894'te Merzifon Rüştiyesi'ne girdi ve bu okuldan 1898'de mezun oldu.Hemen mezuniyeti sonrası da, Merzifon'un Piri Yaya Şeyhi  Mehmet  Efendi'nin iki yıl süreyle derslerine devam etti.Sonra Amasya'ya giderek Mehmet Paşa  Medresesi'ne  kaydoldu.  Burada  tanınmış  bilginlerden  Amasya Müftüsü Gürcü Hacı Osman Efendi'den ders aldı.Onun 1902 senesinde vefatı üzerine, yine tanınmış bilginlerden Köprülü  Hacı  Hafız  Mustafa Efendi'nin öğrencisi oldu.1 Mart 1911'de yüksek öğrenimini tamamladı.2 Temmuz 1912'de Merzifon Medresesi Müderrisliği'ne tayin  edildi. Bu görevde iken, 14 Ocak 1914'te Merzifon Müftülüğü'ne getirildi.Milli Mücadele'nin ilk günlerinde milli harekat yanında yer aldı.Bu arada Ankara Fetvası'nı Merzifon Müftüsü olarak tasdik etti.Soyadı kanunuyla "GÜL" soyadını almıştır.Evli ve iki çocuk babasıydı.