T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Merzifon Müftülüğü

20.01.2020

2020 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı

 

 2020 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME

 

 

Başkanlığımızca; Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde taşra teşkilatında görevli Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım unvanlarında görev yapan erkek personel ile Kur’an Kursu Öğreticisi unvanında görev yapan kadın personel arasında Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları düzenlenmektedir.

 1. AMAÇ:

Başkanlığımız personelinin mesleki ve kişisel yönden kendilerini geliştirmelerini, planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını, hizmet aşkı ve heyecanını kaybetmeden görevlerini cesaretle icra etmelerini ve hizmet süresince kendilerine güven duymalarını sağlamaktır. Ayrıca ülkemizde Başkanlığımız Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu tarafından, yurtdışında ise diğer ülkelerce düzenlenen uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarına Türkiye’yi temsilen katılacak yarışmacıların; ulusal düzeyde yapılan yarışmalarda tecrübe edinerek uluslararası yarışmalarda daha iyi dereceler elde etmeleri hedeflenmektedir.

 1. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI:

           

Erkek Görevliler: Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarına Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl, vekil ve sözleşmeli İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticisi unvanlarında görev yapan erkek personel,        

Kadın Görevliler: Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarına Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl ve sözleşmeli Kur’an Kursu Öğreticisi unvanlarında görev yapan kadın personel katılabilecektir.

 1. MÜRACAAT:

Şartları uygun olan personelimiz, 10 Şubat - 13 Mart 2019 tarihleri arasında bağlı bulundukları birimlere müracaat edeceklerdir. İhtisas ve kıraat bölümü kursiyerlerinin müracaatları ilgili eğitim merkezi müdürlüğünce alınacaktır. Eğitim merkezlerindeki kısa süreli kursiyerlerin müracaatları ise eğitim merkezi müdürlüğünce kabul edilecek ve müracaat dilekçeleri kursiyerin bağlı bulunduğu müftülüğe gönderilecektir.

Yarışmalara katılma şartlarını taşıyan personel, bu şartnamede belirtilen yarışmalardan kendisinin belirleyeceği sadece bir dalda yarışmaya müracaat edebilecektir.

Geçmiş yıllarda yapılan Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finallerinde birinci, ikinci ve üçüncü olan personelin müracaatları aynı yarışma dalı için kabul edilmeyecektir.

Bu şartnamede belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan personelin başvurusu iptal edilecektir.

 1. UYGULAMA:
 • Hafızlık yarışmasında değerlendirme; ilgili kurullarca hıfzı kontrol, eda-sada ve tecvit üzerinden yapılacaktır.
 • Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasında değerlendirme; ilgili kurullarca güzel okuma (eda), tecvit,terennüm (makam) ve meal üzerinden yapılacaktır. Seçici kurul;yarışmacının okuyacağı aşırları Ek-7’deki tabloda yer alan aşırlar arasından kura ile belirleyecek ve yarışmacıya okuduğu aşırdan bir ayet meali, varsa sebeb-i nüzul ile kelime bilgisini ölçmek amacıyla bir soru daha soracaktır. Bu hususta yarışmacılar, söz konusu listedeki aşırlardan “Kur’an Yolu Meal ve Tefsiri” isimli eserin ilgili bölümlerinden sorumlu tutulacaktır.
 • ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarına; il (merkez ilçe), ilçe ve dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi bazında başlanacak ve yarışmaya katılım şartlarına sahip istekli bütün personelin katılımı sağlanacaktır. İl (merkez ilçe), ilçe ve dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi birincileri belirlendikten sonra bunlar arasında il merkezinde yapılacak yarışma sonucunda bölge yarışmasında ili temsil edecek olan il birincisi tespit edilecektir. İl birincilerinin katılacağı bölge finallerinde ise Türkiye final yarışmasında bölgeyi temsil edecek bölge birincisi belirlenecektir.
 • İl, ilçe, bölge ve final yarışmaları,daha çok katılımın sağlanması amacıyla cami içinde veya cami dışında uygun salonlarda yapılacaktır. Yarışma yeri, tarihi ve saati vatandaşlarımıza duyurularak cami cemaatinin yanında Kur’an Kursu, İmam-Hatip Ortaokulu ve Lisesi ile İlahiyat fakültesi öğrencilerinin de katılımları sağlanacaktır.
 • Yarışmalar için mümkün mertebe öğle ve/veya ikindi namazlarından sonraki saatler tercih edilecektir.

 

 1. SEÇİCİ KURULLAR:

5.1- İlçe, Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi, İl ve Bölge Seçici Kurulları

 • İl (Merkez İlçe), İlçe ve Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Seçici Kurulları:

İl (merkez ilçe) ve ilçelerde il veya ilçe müftüsünün; dini yüksek ihtisas/eğitim merkezlerinde müdürün başkanlığında; bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, baş vaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, aşere – takrip icazeti almış bir kurra hafız yoksa hafız ve rehber öğreticilerden bir kişi olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

Kadın yarışmacıların komisyonlarında komisyon üyelerinin en az iki veya üç tanesi kadın personel arasından seçilecektir.

 • İl Seçici Kurulları:

İl genelindeki seçmelerin yapılmasında il seçici kurulu; il müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni, baş vaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, aşere – takrip icazeti almış bir kurra hafız yoksa hafız ve bir rehber öğreticiden olmak üzere en az beş kişiden oluşur. 

Kadın yarışmacıların komisyonlarında komisyon üyelerinin en az iki veya üç tanesi kadın personel arasından seçilecektir.

 • Bölge Seçici Kurulları:

Bölge Seçici Komisyon Başkanı; Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunca, komisyonun diğer üyeleri ise yarışmanın yapılacağı il müftülüğü tarafından belirlenecek olup il müftüsü veya il müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesi öğretim üyelerinden/görevlilerinden bir kişi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni ve aşere – takrip icazeti almış bir kurra hafız yoksa hafız olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

Kadın yarışmacıların komisyonlarında komisyon üyelerinin en az iki veya üç tanesi kadın personel arasından seçilecektir.

 1. Yüksek Seçici Kurul:

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca belirlenir.

 

 

 1. Seçici Kurullar ile İlgili Diğer Hususlar:
 • Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları seçici kurullarında kurra hafız veya hafız olanlar tercih edilecek, bulunmaması halinde diğer görevlilerden oluşturulacaktır.
 • Her yarışma için ayrı bir seçici kurul oluşturulacaktır. Yeterli sayıda görevli bulunmaması halinde, bir görevliye birden fazla seçici kurulda görev verilebilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Hafızlık yarışmasını .
 1. DEĞERLENDİRME ESASLARI:
  1. Hafızlık Yarışmasında Seçici Kurullar Şu Hususlara Dikkat Eder:

 

 • GENEL İLKELER: Zaruret halinde
 1. Yarışma sırası kura ile belirlenecektir.
 2. Her adaya üç soru sorulacaktır.
 3. Önceden hazırlanan sorular kura ile belirlenecektir.
 4. Yarışmacıya her soru için beşer dakikalık süre tanınacaktır.

 

 • SORULAR:
  1. Birinci soru sayfa başından sayfa sonuna kadar olacak (1-30 cüzlerden),

2.ve.3. soru sayfa geçişli olacak (1-30. cüzlerden),

 

 • OKUYUŞ TARZI:

 

 1. Okuyuşlarda aday hadr veya tedvir usullerinden birini seçebilecektir.

 

d)   NOT BAREMİ:

 1. Hıfzda her soru 20 puandır (20x3=60).
 2. Tecvid ve meharic-i huruf 30 puandır.
 3. Eda-sada 10 puandır.

 

 • DEĞERLENDİRME:

 

 1. Aday takılırsa geriden almasına iki defa imkân verilecektir. Birinci uyarıda okuyabilirse bir (1) puan, ikinci uyarıda okuyabilirse bir (1) puan daha düşülecektir. Aday takılır ve kurul tarafından hatırlatma (fetih) yapılınca devam edebilirse üç (3) puan daha düşülecektir.
 2. Adaya 3 hatırlatma (fetih) yapılırsa soru iptal edilir. O sorudan puan alamaz.
 3. Aday hezreme şeklinde (aşırı süratli) veya her bir soru için tanınan beşer dakikalık süreyi aşarak çok ağır okursa toplamda 5 puan düşülecektir.
 4. Aday yanlış okuduğunu fark edip (uyarı yapılmadan) kendisi hemen düzeltme yaparsa çeyrek (0,25) puan düşülecektir.
 5. Her tecvit ve meharic-i huruf, sıfatı huruf, vakıf ve ibtida hatasından yarım (0,5) puan, düşülecektir.
 6. Puanlamada eda-sada yönünden değerlendirme, Seçici Kurul Üyelerinin takdirine bırakılmıştır.

 

 

              

 

 

 1. Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında Seçici Kurullar Şu Hususlara Dikkat Eder:

 

 • GENEL İLKELER:
 1. Sorular eşit uzunlukta ve her bir yarışmacı için farklı ayetlerden olmak üzere meal sorularıyla birlikte önceden hazırlanacaktır.
 2. Yarışma sırası ve sorusu kura ile belirlenecektir.
 3. Yarışmacıların yarışma okuyuşu 10 dakikayı geçmeyecektir.
 4. Ayet tekrarı yapılmayacaktır.
 5. Yarışmacının hatalarından dolayı okuma esnasında müdahale edilmeyecektir.

 

 • OKUYUŞ TARZI:

Tahkik usulünde okunacaktır.

 

 • NOT BAREMİ:
 1. Tecvit, meharic-i huruf ve sıfat-ı huruf 50 puandır.
 2. Eda-sada, makam ve terennüm 40 puandır.
 3. Meal sorusu 10 puandır.

 

d)  DEĞERLENDİRME:

 1. Her tecvit kuralı ihlalinde bir (1) puan düşülecektir.
 2. Her meharic-i huruf ve sıfatı huruf ihlalinde bir (1) puan düşülecektir.
 3. Her vakıf, vasl ve ibtida hatasında bir (1) puan düşülecektir.
 4. Manayı bozacak şekilde kelimeyi veya harekeyi yanlış okuma ile oluşan galattan iki (2) puan düşülecektir.
 5. Her eksik/zayıf tecvit, mahreç ve sıfat uygulamasından dolayı yarım (0,5) puan düşülecektir.
 6. Aday hadr veya tedvir usulünde okursa beş puan (5) düşülecektir.
 7. Eda-sada-makam ve terennüm yönünden değerlendirme Seçici Kurul üyelerinin takdirine bırakılmıştır.

 

 

 1. Değerlendirme İle ilgili Diğer Hususlar

Yarışmacıların puanı, yarışma Seçici Kurul Üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Eşitlik olması halinde sırasıyla not baremindeki değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara bakılacak, eşitlik bozulmadığı takdirde derece ve ödül paylaştırılacaktır.

 

 1. YARIŞMA EKLERİ (Yarışma Takvimi, Bölge Merkezleri ve Bu Merkezlere Dâhil İller ile Okunacak Aşr-ı Şerifler)

 

Yarışma takvimleri, bölge merkezleri ile bu bölgelere dâhil iller ek-1, ek-2, ek-3 ve ek-4’te, duyuru metinleri ek-5 ve ek-6’da, Kur’an’ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında okunacak Aşr-ı Şerifler ise ek-7’de belirtilmiştir.

 1. ÖDÜLLER:

 

Yarışmalarda başarılı olan personele il ve ilçe müftülüklerince teşvik ödülleri verilebilir.

 

 

 

 

 

8.1   İl Düzeyinde Dereceye Girenler:

 

A- Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarında dereceye girenlerden:

Birinciye           1 tam altın

İkinciye             1 yarım altın

Üçüncüye          1 çeyrek altın İl müftülüklerince verilir.

 

Ayrıca il düzeyinde yarışmaya katılıp dereceye giremeyen her yarışmacıya İl müftülüklerince 1 gram altın verilir.

 

8.2   Bölge yarışmalarında:

 

A- Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarında dereceye girenlerden:

Birinciye          3  Tam altın

İkinciye            2  Tam altın

Üçüncüye         1 Tam altın Diyanet İşleri Başkanlığınca verilir

 

 

Ayrıca bölge bazında yarışmaya katılıp dereceye giremeyenlere Diyanet İşleri Başkanlığınca

1 yarım altın verilir.

 

 

            8.3  Türkiye 1. 2. ve 3.’lerine Diyanet İşleri Başkanlığınca Camiler ve Din Görevlileri Haftası resmi açılış merasiminde aşağıdaki ödüller verilecektir.

 

      

A- Hafızlık Final Yarışmasında dereceye girenlerden:

Birinciye          10 cumhuriyet altını

İkinciye             8  cumhuriyet altını

Üçüncüye          6 cumhuriyet altını

 

 

B- Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında dereceye girenlerden:

Birinciye          8 cumhuriyet altını

İkinciye            6 cumhuriyet altını

Üçüncüye         4 cumhuriyet altını

 

Ayrıca Türkiye Finallerine katılıp dereceye giremeyenlere Diyanet İşleri Başkanlığınca 1 yarım altın verilir.

 

 1. DİĞER ŞARTLAR:

 

 • İlgili kurullarca yapılan değerlendirme sonuçları ve kararları bir tutanakla tespit edilerek özel dosyasında saklanır.
 • İl ve bölge yarışmalarının yapılacağı il müftülükleri, yarışmalarla ilgili koordineyi sağlayacak, ayrıca yarışmacı personelle Seçici Kurul Üyelerinin iaşe ve ibatelerini de karşılayacaktır.
 • Yarışmaların sonuçları, yarışmaları takip eden hafta içinde il müftülüğüne, bölge final yarışma merkezine, bölge yarışmalarının sonuçları ise aynı süre içerisinde Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına bildirilecektir.
 • Yarışma sonuçları, tutanakların Seçici Kurulda görevli bütün üyelerce imzalanmasından sonra ilan edilecektir. Dereceye giren personele mahallince hazırlanan ödüller protokol sırasına göre yetkililerce verilecektir.
 • İlden bölge merkezlerine yarışmacı olarak gidecek personele ve bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılacak personele görevlendirme onayı alınacak ve mahalli saymanlıkça yol hariç bir gün süreyle yolluk ve yevmiyeleri ödenecektir.
 • Türkiye finalleri, finalin yapılacağı ilin müftülüğü tarafından kayda alınacak ve Başkanlığa gönderilecektir. Başkanlık bunları yayınlama, çoğaltma ve satma hakkına sahip olacaktır. Final yarışmalarına katılanlara verilen ödüller, “telif hakkı ödemesi” yerine sayılacaktır.
 • Yarışmalara katılan personel, bu şartname hükümlerini ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kararları geçerlidir.
 • Seçici kurullarda başkan ve üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere il, ilçe ve bölge kurulları için azami net 100 (Yüz) TL; Yüksek Seçici Kurulda ise azami net 150 (Yüzelli) TL ile iaşe,ibate ve yol masrafları, Türkiye Diyanet Vakfınca/Şubelerce karşılanır.
 • Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları Bölge ve Türkiye Finallerinde verilecek olan altın ödülleri, Türkiye Diyanet Vakfınca karşılanacaktır.
 • Bölge yarışmalarında verilecek olan altın ödülleri; Türkiye Diyanet Vakfınca/Şubelerce karşılanacaktır.
 • Türkiye Finallerinde verilecek olan altın ödülleri; Türkiye Diyanet Vakfınca/Şubelerce karşılanacaktır.

 

 

ERKEK DİN GÖREVLİLERİ HAFIZLIK VE KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMALARI TAKVİMİ

 

 

 1. HAFIZLIK YARIŞMASI:

a) İl(Merkez İlçe) ve ilçelerdeki yarışmalar ve bunların değerlendirilmesi, seçici kurullar tarafından aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimleri yarışmayı takip eden hafta içinde İl müftülüğüne bildirilecektir.

b) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini yarışmayı takip eden hafta içinde bölge final yarışma merkezi olan il müftülüğüne bildireceklerdir.

c) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını aşağıda belirtilen tarihte (Ek-1)’te belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanın ismini yarışmayı takip eden hafta içinde Başkanlığa göndereceklerdir.

d) Yüksek Seçici Kurul XVII. Erkek Din Görevlileri Türkiye Hafızlık Final Yarışmasını 05 Eylül 2020 tarihinde Diyarbakır’da yapacaktır.

 

 

HAFIZLIK YARIŞMASI TAKVİMİ

             

Müracaat tarihi:                                             10 Şubat-13 Mart 2020 tarihleri arası

İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi:                       12 Nisan 2020

İl yarışmalarının son tarihi:                                          12 Mayıs 2020         

Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:                         27 Haziran 2020

Türkiye finalinin yapılacağı tarih :                               05 Eylül 2020

 

 

 

 

 

 1. KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI:

a) İl(Merkez İlçe) ve ilçelerdeki yarışmalar ve bunların değerlendirilmesi, seçici kurullar tarafından aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimleri yarışmayı takip eden hafta içinde İl müftülüğüne bildirilecektir.

b) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini yarışmayı takip eden hafta içinde bölge final yarışma merkezi olan il müftülüğüne bildireceklerdir.

c) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını aşağıda belirtilen tarihte (Ek-2)’te belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanın ismini yarışmayı takip eden hafta içinde Başkanlığa göndereceklerdir.

d) Yüksek Seçici Kurul XVII. Erkek Din Görevlileri Türkiye Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Final Yarışmasını 04 Eylül 2020 tarihinde Malatya’da yapacaktır.

 

 

KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TAKVİMİ

           

Müracaat tarihi :                                            10 Şubat-13 Mart 2020 tarihleri arası

İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi:                     12 Nisan 2020

İl yarışmalarının son tarihi:                                         12 Mayıs 2020           

Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:                       28 Haziran 2020

Türkiye finalinin yapılacağı tarih :                             04 Eylül 2020

 

 

KADIN DİN GÖREVLİLERİ HAFIZLIK VE KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMALARI TAKVİMİ

 

 

 1. HAFIZLIK YARIŞMASI:

a) İl(Merkez İlçe) ve ilçelerdeki yarışmalar ve bunların değerlendirilmesi, seçici kurullar tarafından aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimleri yarışmayı takip eden hafta içinde İl müftülüğüne bildirilecektir.

b) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini yarışmayı takip eden hafta içinde bölge final yarışma merkezi olan il müftülüğüne bildireceklerdir.

c) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını aşağıda belirtilen tarihte (Ek-3)’te belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanın ismini yarışmayı takip eden hafta içinde Başkanlığa göndereceklerdir.

d) Yüksek Seçici Kurul XII. Kadın Din Görevlileri Türkiye Hafızlık Final Yarışmasını 06 Eylül 2020 tarihinde ŞANLIURFA’ da yapacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

HAFIZLIK YARIŞMASI TAKVİMİ

             

            Müracaat tarihi :                                            10 Şubat-13 Mart 2020 tarihleri arası

İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi:                     12 Nisan 2020

İl yarışmalarının son tarihi:                                        12 Mayıs 2020           

Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:                       25 Haziran 2020

Türkiye finalinin yapılacağı tarih :                             06 Eylül 2020

 

 

 1. KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI:

a) İl(Merkez İlçe) ve ilçelerdeki yarışmalar ve bunların değerlendirilmesi, seçici kurullar tarafından aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimleri yarışmayı takip eden hafta içinde İl müftülüğüne bildirilecektir.

b) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini yarışmayı takip eden hafta içinde bölge final yarışma merkezi olan il müftülüğüne bildireceklerdir.

c) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını aşağıda belirtilen tarihte (Ek-4)’te belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanın ismini yarışmayı takip eden hafta içinde Başkanlığa göndereceklerdir.

d) Yüksek Seçici Kurul XII. Kadın Din Görevlileri Türkiye Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Final Yarışmasını 12 Eylül 2020 tarihinde KIRKLARELİ’ de yapacaktır.

 

 

KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TAKVİMİ

             

Müracaat tarihi :                                            10 Şubat-13 Mart 2020 tarihleri arası

İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi:                     12 Nisan 2020

İl yarışmalarının son tarihi:                                        12 Mayıs 2020           

Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:                       26 Haziran 2020

Türkiye finalinin yapılacağı tarih :                             12 Eylül 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

ERKEK DİN GÖREVLİLERİ HAFIZLIK YARIŞMASI BÖLGE MERKEZLERİ VE BU BÖLGELERDE YARIŞMAYA KATILACAK İLLER

Bölge Yarışma Tarihi: 27 Haziran 2020

1. BÖLGE YARIŞMA

2. BÖLGE YARIŞMA

3. BÖLGE YARIŞMA

 

MERKEZİ: ADIYAMAN

MERKEZİ: SAMSUN

MERKEZİ: MERSİN

 

1- DİYARBAKIR

1- SAMSUN

1- ADANA

2- ADIYAMAN

2- GİRESUN

2- OSMANİYE

3- MARDİN

3- ORDU

3- KİLİS

4- BATMAN

4- SİNOP

4- HATAY

5- ŞANLIURFA

5- AMASYA

5- K.MARAŞ

6- GAZİANTEP

6- ÇORUM

6- MERSİN

7- MALATYA

7- TOKAT

7- KARAMAN

8- ELAZIĞ

8- TRABZON

 

 

9- RİZE

 

 

 

4. BÖLGE YARIŞMA

5. BÖLGE YARIŞMA

6. BÖLGE YARIŞMA

MERKEZİ: KARS

MERKEZİ: NİĞDE

MERKEZİ: TEKİRDAĞ

1- AĞRI

1- SİVAS

1- ÇANAKKALE

2- ERZİNCAN

2- NEVŞEHİR

2- YALOVA

3- KARS

3- KIRŞEHİR

3- BURSA

4- BAYBURT

4- YOZGAT

4- KIRKLARELİ

5- ERZURUM

5- NİĞDE

5- TEKİRDAĞ

6- ARTVİN

6- KAYSERİ

6- EDİRNE

 

7- TUNCELİ

7- AKSARAY

7- BALIKESİR

 

8- ARDAHAN

8- KONYA

8- KÜTAHYA

 

9- GÜMÜŞHANE

 

9- KOCAELİ

 

 

 

10-SAKARYA

 

 

 

11-BİLECİK

 

 

 

 

 

7. BÖLGE YARIŞMA

8. BÖLGE YARIŞMA

9. BÖLGE YARIŞMA

 

MERKEZİ: UŞAK

MERKEZİ: ANKARA

MERKEZİ: VAN

 

1- AYDIN

1- KIRIKKALE

1- HAKKÂRİ

 

2- ANTALYA

2- ÇANKIRI

2- ŞIRNAK

 

3- UŞAK

3- KARABÜK

3- SİİRT

 

4- MANİSA

4- BOLU

4- VAN

 

5- ISPARTA

5- KASTAMONU

5- IĞDIR

 

6- İZMİR

6- ANKARA

6- BİTLİS

 

7- BURDUR

7- ESKİŞEHİR

7- MUŞ

 

8- MUĞLA

8- ZONGULDAK

8- BİNGÖL

 

9- DENİZLİ

9- DÜZCE

 

 

10-AFYONKARAHİSAR

10-BARTIN

 

 

 

 

10. BÖLGE YARIŞMA

 

 

 

MERKEZİ: İSTANBUL

 

 

 

 

TÜRKİYE HAFIZLIK FİNAL YARIŞMASI MERKEZİ:                     DİYARBAKIR

TÜRKİYE HAFIZLIK FİNAL YARIŞMASI TARİHİ:                          05 EYLÜL 2020

EK-2

ERKEK DİN GÖREVLİLERİ KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI BÖLGE MERKEZLERİ VE BU BÖLGELERDE YARIŞMAYA KATILACAK İLLER

Bölge Yarışma Tarihi 28 Haziran 2020

 

1. BÖLGE YARIŞMA

2. BÖLGE YARIŞMA

3. BÖLGE YARIŞMA

MERKEZİ: GAZİANTEP

MERKEZİ: TOKAT

MERKEZİ: HATAY

1- DİYARBAKIR

1- SAMSUN

1- ADANA

2- ADIYAMAN

2- GİRESUN

2- OSMANİYE

3- MARDİN

3- ORDU

3- KİLİS

4- BATMAN

4- SİNOP

4- HATAY

5- ŞANLIURFA

5- AMASYA

5- K.MARAŞ

6- GAZİANTEP

6- ÇORUM

6- MERSİN

7- MALATYA

7- TOKAT

7- KARAMAN

8- ELAZIĞ

8- TRABZON

 

 

9- RİZE

 

 

4. BÖLGE YARIŞMA

5. BÖLGE YARIŞMA

6. BÖLGE YARIŞMA

MERKEZİ: GÜMÜŞHANE

MERKEZİ: NEVŞEHİR

MERKEZİ: BİLECİK

1- AĞRI

1- SİVAS

1- ÇANAKKALE

2- ERZİNCAN

2- NEVŞEHİR

2- YALOVA

3- KARS

3- KIRŞEHİR

3- BURSA

4- BAYBURT

4- YOZGAT

4- KIRKLARELİ

5- ERZURUM

5- NİĞDE

5- TEKİRDAĞ

6- ARTVİN

6- KAYSERİ

6- EDİRNE

7- TUNCELİ

7- AKSARAY

7- BALIKESİR

8- ARDAHAN

8- KONYA

8- KÜTAHYA

9- GÜMÜŞHANE

 

9- KOCAELİ

 

 

10-SAKARYA

 

 

11-BİLECİK

 

 

 

7. BÖLGE YARIŞMA

8. BÖLGE YARIŞMA

9. BÖLGE YARIŞMA

MERKEZİ: DENİZLİ

MERKEZİ: KARABÜK

MERKEZİ: BİNGÖL

1- AYDIN

1- KIRIKKALE

1- HAKKÂRİ

2- ANTALYA

2- ÇANKIRI

2- ŞIRNAK

3- UŞAK

3- KARABÜK

3- SİİRT

4- MANİSA

4- BOLU

4- VAN

5- ISPARTA

5- KASTAMONU

5- IĞDIR

6- İZMİR

6- ANKARA

6- BİTLİS

7- BURDUR

7- ESKİŞEHİR

7- MUŞ

8- MUĞLA

8- ZONGULDAK

8- BİNGÖL

9- DENİZLİ

9- DÜZCE

 

10-AFYONKARAHİSAR

10-BARTIN

 

 

 

 

10. BÖLGE YARIŞMA

 

 

MERKEZİ: İSTANBUL

 

 

1- İSTANBUL

 

 

 

TÜRKİYE KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA FİNAL MERKEZİ:                          MALATYA

TÜRKİYE KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA FİNAL YARIŞMASI TARİHİ:  04 EYLÜL 2020

EK-3

KADIN DİN GÖREVLİLERİ HAFIZLIK YARIŞMASI BÖLGE MERKEZLERİ VE BU BÖLGELERDE YARIŞMAYA KATILACAK İLLER

Bölge Yarışma Tarihi: 25 Haziran 2020

 

1. BÖLGE YARIŞMA

2. BÖLGE YARIŞMA

3. BÖLGE YARIŞMA

MERKEZİ: MARDİN

MERKEZİ: SİNOP

MERKEZİ: KARAMAN

1- DİYARBAKIR

1- SAMSUN

1- ADANA

2- ADIYAMAN

2- GİRESUN

2- OSMANİYE

3- MARDİN

3- ORDU

3- KİLİS

4- BATMAN

4- SİNOP

4- HATAY

5- ŞANLIURFA

5- AMASYA

5- K.MARAŞ

6- GAZİANTEP

6- ÇORUM

6- MERSİN

7- MALATYA

7- TOKAT

7- KARAMAN

8- ELAZIĞ

8- TRABZON

 

 

9- RİZE

 

 

4. BÖLGE YARIŞMA

5. BÖLGE YARIŞMA

6. BÖLGE YARIŞMA

MERKEZİ: AĞRI

MERKEZİ: AKSARAY

MERKEZİ: SAKARYA

1- AĞRI

1- SİVAS

1- ÇANAKKALE

2- ERZİNCAN

2- NEVŞEHİR

2- YALOVA

3- KARS

3- KIRŞEHİR

3- BURSA

4- BAYBURT

4- YOZGAT

4- KIRKLARELİ

5- ERZURUM

5- NİĞDE

5- TEKİRDAĞ

6- ARTVİN

6- KAYSERİ

6- EDİRNE

7- TUNCELİ

7- AKSARAY

7- BALIKESİR

8- ARDAHAN

8- KONYA

8- KÜTAHYA

9- GÜMÜŞHANE

 

9- KOCAELİ

 

 

10-SAKARYA

 

 

11-BİLECİK

 

 

 

7. BÖLGE YARIŞMA

8. BÖLGE YARIŞMA

9. BÖLGE YARIŞMA

MERKEZİ: ISPARTA

MERKEZİ:  KIRIKKALE

MERKEZİ: SİİRT

1- AYDIN

1- KIRIKKALE

1- HAKKÂRİ

2- ANTALYA

2- ÇANKIRI

2- ŞIRNAK

3- UŞAK

3- KARABÜK

3- SİİRT

4- MANİSA

4- BOLU

4- VAN

5- ISPARTA

5- KASTAMONU

5- IĞDIR

6- İZMİR

6- ANKARA

6- BİTLİS

7- BURDUR

7- ESKİŞEHİR

7- MUŞ

8- MUĞLA

8- ZONGULDAK

8- BİNGÖL

9- DENİZLİ

9- DÜZCE

 

10-AFYONKARAHİSAR

10-BARTIN

 

 

10. BÖLGE YARIŞMA

 

 

MERKEZİ: İSTANBUL

 

 

1- İSTANBUL

 

 

 

TÜRKİYE HAFIZLIK FİNAL YARIŞMASI MERKEZİ: ŞANLIURFA

TÜRKİYE HAFIZLIK FİNAL YARIŞMASI TARİHİ:      06 EYLÜL 2020

EK-4

KADIN DİN GÖREVLİLERİ KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI BÖLGE MERKEZLERİ VE BU BÖLGELERDE YARIŞMAYA KATILACAK İLLER

(Bölge Yarışma Tarihi: 26 Haziran 2020)

 

1. BÖLGE YARIŞMA

2. BÖLGE YARIŞMA

3. BÖLGE YARIŞMA

MERKEZİ: ELAZIĞ

MERKEZİ: GİRESUN

MERKEZİ: K.MARAŞ

1- DİYARBAKIR

1- SAMSUN

1- ADANA

2- ADIYAMAN

2- GİRESUN

2- OSMANİYE

3- MARDİN

3- ORDU

3- KİLİS

4- BATMAN

4- SİNOP

4- HATAY

5- ŞANLIURFA

5- AMASYA

5- K.MARAŞ

6- GAZİANTEP

6- ÇORUM

6- MERSİN

7- MALATYA

7- TOKAT

7- KARAMAN

8- ELAZIĞ

8- TRABZON

 

 

9- RİZE

 

 

4. BÖLGE YARIŞMA

5. BÖLGE YARIŞMA

6. BÖLGE YARIŞMA

MERKEZİ: ARDAHAN

MERKEZİ: KIRŞEHİR

MERKEZİ: BALIKESİR

1- AĞRI

1- SİVAS

1- ÇANAKKALE

2- ERZİNCAN

2- NEVŞEHİR

2- YALOVA

3- KARS

3- KIRŞEHİR

3- BURSA

4- BAYBURT

4- YOZGAT

4- KIRKLARELİ

5- ERZURUM

5- NİĞDE

5- TEKİRDAĞ

6- ARTVİN

6- KAYSERİ

6- EDİRNE

7- TUNCELİ

7- AKSARAY

7- BALIKESİR

8- ARDAHAN

8- KONYA

8- KÜTAHYA

9- GÜMÜŞHANE

 

9- KOCAELİ

 

 

10-SAKARYA

 

 

11-BİLECİK

 

 

 

7. BÖLGE YARIŞMA

8. BÖLGE YARIŞMA

9. BÖLGE YARIŞMA

MERKEZİ: AYDIN

MERKEZİ: BOLU

MERKEZİ: MUŞ

1- AYDIN

1- KIRIKKALE

1- HAKKÂRİ

2- ANTALYA

2- ÇANKIRI

2- ŞIRNAK

3- UŞAK

3- KARABÜK

3- SİİRT

4- MANİSA

4- BOLU

4- VAN

5- ISPARTA

5- KASTAMONU

5- IĞDIR

6- İZMİR

6- ANKARA

6- BİTLİS

7- BURDUR

7- ESKİŞEHİR

7- MUŞ

8- MUĞLA

8- ZONGULDAK

8- BİNGÖL

9- DENİZLİ

9- DÜZCE

 

10-AFYONKARAHİSAR

10-BARTIN

 

 

 

 

10. BÖLGE YARIŞMA

 

 

MERKEZİ: İSTANBUL

 

 

1- İSTANBUL

 

 

 

TÜRKİYE KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA FİNAL MERKEZİ:                                KIRKLARELİ

TÜRKİYE KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA FİNAL YARIŞMASI TARİHİ:   12 EYLÜL 2020

 

EK-5

 

D U Y U R U

 

2020 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE ERKEK DİN GÖREVLİLERİ ARASINDA YAPILACAK HAFIZLIK VE KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMALARI İLE İLGİLİ TAKVİM

 

 

HAFIZLIK YARIŞMASI TAKVİMİ

Müracaat tarihi:                                              10 Şubat-13 Mart 2020 tarihleri arası

İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi:                       12 Nisan 2020

İl yarışmalarının son tarihi:                                          12 Mayıs 2020         

Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:                         27 Haziran 2020

Türkiye finalinin yapılacağı tarih :                               05 Eylül 2020

            Türkiye finalinin yapılacağı yer:                                DİYARBAKIR

            Hafızlık Final Yarışması Ödülleri:

Birinciye         10 cumhuriyet altını

İkinciye             8  cumhuriyet altını

Üçüncüye          6 cumhuriyet altını

 

 

 

KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TAKVİMİ

Müracaat tarihi :                                            10 Şubat-13 Mart 2020 tarihleri arası

İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi:                     12 Nisan 2020

İl yarışmalarının son tarihi:                                        12 Mayıs 2020           

Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:                       28 Haziran 2020

Türkiye finalinin yapılacağı tarih :                             04 Eylül 2020

            Türkiye finalinin yapılacağı yer:                                MALATYA

 

            Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödülleri:

Birinciye         8 cumhuriyet altını

İkinciye           6 cumhuriyet altını

Üçüncüye        4 cumhuriyet altını

 

 

Ayrıca Türkiye Finallerine katılıp dereceye giremeyenlere Diyanet İşleri Başkanlığınca bir yarım altın verilir.

 

Müracaatlar Müftülüğümüze yapılacaktır. Yarışmalara ait şartname Müftülüğümüzce imza karşılığı tebliğ edilecektir.

 

 

 

ERKEK DİN GÖREVLİLERİMİZE DUYURULUR

 

 

 

 

 

EK-6

 

D U Y U R U

 

2020 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE KADIN DİN GÖREVLİLERİ ARASINDA YAPILACAK HAFIZLIK VE KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMALARI İLE İLGİLİ TAKVİM

 

KADIN DİN GÖREVLİLERİ HAFIZLIK YARIŞMASI TAKVİMİ

 

Müracaat tarihi :                                            10 Şubat-13 Mart 2020 tarihleri arası

İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi:                     12 Nisan 2020

İl yarışmalarının son tarihi:                                        12 Mayıs 2020           

Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:                       25 Haziran 2020

Türkiye finalinin yapılacağı tarih:                             06 Eylül 2020

            Türkiye finalinin yapılacağı yer:                                ŞANLIURFA

           

            Hafızlık Final Yarışması Ödülleri:

Birinciye         10 cumhuriyet altını

İkinciye             8  cumhuriyet altını

Üçüncüye          6 cumhuriyet altını

 

 

KADIN DİN GÖREVLİLERİ KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA

YARIŞMASI TAKVİMİ

 

Müracaat tarihi :                                            10 Şubat-13 Mart 2020 tarihleri arası

İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi:                     12 Nisan 2020

İl yarışmalarının son tarihi:                                        10 Mayıs 2020           

Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:                       26 Haziran 2020

Türkiye finalinin yapılacağı tarih :                             12 Eylül 2020

            Türkiye finalinin yapılacağı yer:                                KIRKLARELİ

 

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödülleri:

Birinciye         8 cumhuriyet altını

İkinciye           6 cumhuriyet altını

Üçüncüye        4 cumhuriyet altını

 

 

Ayrıca Türkiye Finallerine katılıp dereceye giremeyenlere Diyanet İşleri Başkanlığınca bir yarım altın verilir.

 

 

Müracaatlar Müftülüğümüze yapılacaktır. Yarışmalara ait şartname Müftülüğümüzce imza karşılığı tebliğ edilecektir.

 

KADIN DİN GÖREVLİLERİMİZE DUYURULUR

 

 

 

 

 

 

KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA İL VE İLÇE YARIŞMALARINDA OKUNACAK AŞR-I ŞERİFLER:

 

1. Ali imran     133-139

2. Araf              26-31

3. Tevbe           38-41

4. Rad              19-26

 

 

KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA BÖLGE YARIŞMALARINDA OKUNACAK AŞR-I ŞERİFLER:

 

1. Ali imran   133-139

2. Araf            26-31

3. Tevbe         38-41

4. Rad             19-26

5. İsra             23-30

6. Nur             21-26

7. Fatır            15-26

 

 

KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA TÜRKİYE FİNAL YARIŞMALARINDA OKUNACAK AŞR-I ŞERİFLER:

 

 

1. Ali imran     133-139

2. Araf               26-31

3. Tevbe            38-41

4. Rad               19-26

5. İsra               23-30

6. Nur               21-26

7. Fatır             15-26

8. Ali imran   156-160

9. Şura             20-24

10.Zümer         23-31

EK-7