T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Amasya Müftülüğü

24.10.2019

VEKİL İLANI (Amasya-Merzifon-Suluova-Taşova)

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11'nci maddesi 2. fıkrasına göre "İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım kadrolarına açıktan vekil olarak atanacaklarda atanacağı kadro için asılda aranan şartlara haiz adaylar arasından İl Müftülüğünce yapılacak sınavda başarılı olanların açıktan vekil olarak ataması yapılabilir." hükmü yer almaktadır.
SINAVA KATILMAK İSTEYENLERDE ARANAN ŞARTLAR;
1.Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5'nci maddesinin (b) bendin-deki "Ortak
Nitelik" şartını taşımak.
2.Vekil İmam-Hatiplik için en az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.
3.Vekil Müezzin-Kayyımlık için hafız olup lise veya dengi okul mezunu olmak.
4.2018 yılı KPSSP 122 (Ortaöğretim mezunları için), KPSSP-123 (Önlisans mezunları için), KPSSP-124
(Lisans mezunları için) 60 puan almış olmak.
5.Başkanlığımız bünyesinde halen Vekil İmam-Hatip veya Vekil Müezzin-Kayyım olarak çalışıyor olmamak..

İstekliler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/a maddesindeki ve yukarıda belirtilen şartları taşımak kaydıyla, müracaatlarını İş Talep Formu ile 06.11.2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar İlimiz Müftülüğüne yapacaklardır.
İş Talep Formu eksiksiz doldurulacak ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin kazanmış dahi olsa sınavları geçersiz sayılacak, ataması yapılmayacak, atanmış olsa dahi iptal edilecektir. Başvuru esnasında vesikalık resim yapıştırılmış İş Talep Formundan başka belge istenmeyecek, sınavı kazananlardan aşağıdaki belgeler istenecektir. Sınav 07.11.2019 Perşembe günü İl Müftülüğünde saat 09.00'da yapılacaktır.
Münhal kadronun yeri       Unvanı  Ne sebeple boşaldığı                 Süresi                                            :
Beyazıtpaşa Cami /Amasya İ.H.       Tashih-i Huruf Kursuna katılması. 21/10/2019 tarihinden itibaren 6 ay 
Sofular Camii /Amasya         İ.H.       Tashih-i Huruf Kursuna katılması. 21/10/2019 tarihinden itibaren 6 ay
Denizli Camii/Merzifon          İ.H.       Tashih-i Huruf Kursuna katılması. 21/10/2019 tarihinden itibaren 6 ay
Yeni Mah.Fatih C./Taşova     M.K.     Tashih-i Huruf Kursuna katılması. 21/10/2019 tarihinden itibaren 6 ay
Armutlu Köyü C./Suluova      İ.H.       Sağlık Raporlu olması nedeniyle.       04/10/2019 tarihinden itibaren 6 ay
SINAVI KAZANMASI HALİNDE İSTENEN BELGELER:
  1.İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmadığına dair yazılı beyanı.
  2.Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
  3.Sabıka kaydı olmadığına dair belge.
  4.Vesikalık Fotoğraf (4 Adet)
  5.Mal Bildirimi (İl Müftülüğünden Temin Edilebilir.)
  6.Nüfus Cüzdanı aslı veya onaylı fotokopisi.
  7.Diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi.
  8.2018 Yılı KPSSP-122,123,124 Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya tasdikli sureti.
  9.Varsa Hafızlık belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi.
10.Sigorta ve BAĞ-KUR belgesi (önceden varsa)
11.Güvenlik Arşiv ve Araştırma Formu