T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Amasya Müftülüğü

01.03.2021

VEKİL ( İ-H. ve M-K.) SINAVI İLANI (GÜNCELLEME)

VEKİL İMAM-HATİP VE MÜEZZİN-KAYYIM SINAVI İLANI (26.02.2021)

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11'nci maddesi 2.fıkrasına göre "İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım kadrolarına açıktan vekil olarak atanacaklarda atanacağı kadro için asılda aranan şartlara haiz adaylar arasından, İl Müftülüğünce yapılacak sınavda 70 puan ve üzeri alarak başarılı olanların açıktan vekil olarak ataması yapılabilir." hükmü yer almaktadır. Bu nedenle İlimiz Merkez ve İlçelerinde görev yapan İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlardan, en az 3 ay yurtdışı görevi, askerlik ve uzun süreli sağlık raporu alanların yerine, 2021 yılı içerisinde ihtiyaç duyulan kadrolara Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyımlık için yapılacak olan;

SINAVA KATILMAK İSTEYENLERDE ARANAN ŞARTLAR;
1-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5'nci maddesinin (b) bendindeki "Ortak Nitelik" şartını taşımak.
2-Vekil İmam-Hatiplik için en az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.
3-Vekil Müezzin-Kayyımlık için hafız olup lise veya dengi okul mezunu olmak.
4-2018 yılı KPSSP 122 (Ortaöğretim mezunları için), KPSSP-123 (Önlisans mezunları için), KPSSP-124(Lisans mezunları için) 60 puan almış olmak.
5-Başkanlığımız bünyesinde halen Vekil İmam-Hatip veya Vekil Müezzin-Kayyım olarak çalışıyor olmamak.
 
İstekliler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/a maddesindeki ve yukarıda belirtilen şartları taşımak kaydıyla, müracaatlarını İş Talep Formu ile 15/03/2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İlimiz Müftülüğüne yapacaklardır. İş Talep Formu eksiksiz doldurulacak ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin kazanmış dahi olsa sınavları geçersiz sayılacak, ataması yapılmayacak, atanmış olsa dahi iptal edilecektir. Başvuru esnasında vesikalık resim yapıştırılmış İş Talep Formundan başka belge istenmeyecek, sınavı kazananlardan aşağıdaki belgeler istenecektir. Sınav 22.03.2021 Pazartesi günü İl Müftülüğünde saat 10.00'da yapılacaktır.
 
NOT :1- İl dışından müracaat etmek isteyen adayların da istekleri doğrultusunda, konu hakkında Sınav Kurulunun da görüşü alınarak, pandemi döneminde olmamız nedeniyle adaylar iş Talep Formlarını fotoğraflı, eksiksiz ve imzalı olarak doldurup aslını sınav günü Müftülüğümüze teslim etmek şartıyla, 0 358 2181956 nolu faksımıza göndermeleri durumunda müracaatları sınav listesine alınacaktır.
         2- Mülakatta puanların eşit olması halinde; DHBT puanı yüksek olan, hafız olan, öğrenim durumu yüksek olan tercih edilecektir.

SINAVI KAZANMASI HALİNDE İSTENEN BELGELER:
1-İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmadığına dair yazılı beyanı.
2-Askerlik belgesi.
3-Sabıka kaydı belgesi.
4-Vesikalık Fotoğraf (4 Adet)
5-Mal Bildirimi (İl Müftülüğünden Temin Edilebilir.)
6-Nüfus Cüzdanı aslı veya onaylı fotokopisi.
7-Diploma (aslı veya onaylı fotokopisi.)
8-2018 Yılı KPSSP-122,123,124 Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya tasdikli sureti.
9-Varsa Hafızlık belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi.
10-Sigorta ve BAĞ-KUR belgesi (önceden varsa).