02.08.2021

Geçici Öğretici Sınav ilanı

DUYURU

İl Müftülüğümüz 2021-2022 Yılı Eğitim ve Öğretim dönemi için erkek ve bayan Geçici Öğreticiye ihtiyaç duyulan Kur'an Kurslarında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinin 7. Maddesi, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 9. Maddesi ile Diyanet İşleri Başkanlığının 09.09.2016 tarihli ve 94013213-900-E.44009 sayılı "Ek Ders Ücreti ile Çalışan Öğreticiler" konulu yazısı gereğince geçici Kur'an Kursu Öğreticiliği sözlü mülakat sınavı yapılacaktır.

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48' inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin (b) Bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

3. İmam-Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,

4. Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

5. 2021 yılı KPSS (DHBT) sınavına katılmış ve en az 60 puan almış olmak.

BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar en geç 02-16 Ağustos 2021 tarihleri arasında İl ve İlçe Müftülüklerine şahsen müracaat edeceklerdir. Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2. Sözlü sınavda 70 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacaktır. Görevlendirmeler başarı sıralaması (4-6 yaş, hafızlık ve yüzüne olmak üzere 3 kategoride) en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle yapılacaktır.

3. Arşiv Araştırması neticesine göre işlem yapılacaktır. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananlar görevlendirilmeyeceklerdir.

4. Müracaat esnasında öğrenim belgesi ve Nüfus cüzdanının asıl ve fotokopileri de bulunacaktır. Fotokopisi tasdik edilince aslı iade edilecektir.

5. Görevlendirmeler, İlimizde ihtiyaç duyulan Geçici Kur'an Kursu Öğretici adedi kadar sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle başarı sırasına göre yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde sırasıyla 2021 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olan, öğrenim düzeyi yüksek olan ve doğum tarihi önce olan tercih edilecektir.

6. Adaylar, sınava girerken T.C kimlik numaralı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

7. Bu duyurudaki şartlar, bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler 2021-2022 yılı Eğitim-Öğretim dönemi ile ilgilidir.

8. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ile

Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar, Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi hükümleri geçerlidir.

9. Müracaatlar görev almak istediği il merkezi veya ilçe belirtilmek suretiyle tek bir yer için yapılacaktır. Sınavda başarılı olsa dahi dilekçede belirtilen yer haricinde başka yerde görevlendirme yapılmayacaktır.

10. İlçeler için yapılan müracaatlar İlçe Müftülükleri tarafından kabul edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesinin aslı,

2. 2021 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi.

3. Dini öğrenim durumunu gösterir mezuniyet belgelerinin aslı (Adayların beyan ettiği öğrenim belgeleri mezuniyet belgesi olmalıdır.)

4. Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumları ile görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin tek bir dilekçede belirtecekleri yazılı beyanları.

5. Sınav il merkezi ve Merzifon İlçesinde olmak üzere iki yerde yapılacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ :

BAŞVURU YERİ SINAV YERİ SINAV TARİHİ VE SAATİ

İl Müftülüğü, Göynücek ve Taşova İlçe Müftülükleri

Amasya Merkez Akşemsettin Gençlik Merkezi  19/08/2021 - Saat: 09:00

Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon ve Suluova İlçe Müftülükleri

Merzifon İlçe Müftülüğü                                     19/08/2021 - Saat 09:00

NOT: Adaylar, başvuru için ekte sunulan ‘EK:1' form dilekçedeki bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra gerekli belgelerin asıllarıyla birlikte görevli personele şahsen başvuru yapacaklardır.

Görevli personel tarafından başvuru için gerekli belgelerin doğruluğunu kontrol edildikten sonra adaylara dilekçe dışındaki belgeleri iade edilecektir.

İlanen duyurulur.