16.02.2022

Hafızlık Eğitimi Destek Programında Ek Ders Ücreti Karşılığı Çalıştırılacak Geçici Kur'an Kursu Öğreticiliği Sınav Duyurusu

İl Müftülüğümüz 2021-2022 Yılı Eğitim ve Öğretim dönemi için hafızlık eğitimi verilen Kur'an Kurslarımızda Başkanlığımız tarafından Hafızlık Eğitimi Destek Programı Uygulama Esasları çerçevesinde hafızlık eğitimi gören öğrencilerin gün içerisinde okumuş oldukları derslerin tekrarı ve bir sonraki gün okuyacakları dersleri öğretici rehberliğinde hazırlanmaları amacıyla ihtiyaca binaen ihtiyaç duyulan hafızlık eğitimi verilen kurslarımızda görevlendirilmek üzere ek ders ücreti karşılığı ilgi (a-b) yönetmelikler ile ilgi (c-ç) yazılar gereğince aşağıdaki usül ve esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü sınavla erkek ve kadın geçici Kur'an Kursu Öğreticisi görevlendirmesi yapılacaktır.


SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48' inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin (b) Bendinde
belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,
3. En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,
4. Başkanlıkça verilmiş hafızlık belgesine sahip olmak,
5. 2020 KPSS (DHBT) sınavı puanı 60 ve üzeri olmak. (Yeterli müracaat olmaması halinde 60 puan altındakilerin müracaatları kabul edilecek.)


BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR
1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar en geç 16/02-02/03/2022 tarihleri arasında İl Müftülüğü ve Gümüşhacıköy, Suluova ve Merzifon İlçe Müftülüklerine şahsen müracaat edeceklerdir.
Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2. Görevlendirmeler sözlü sınavdaki 70 puan ve üzeri alanlardan başarı sıralamasına göre en
yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle yapılacaktır.
3. Arşiv Araştırması neticesine göre işlem yapılacaktır. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananlar
görevlendirilmeyeceklerdir.
4. Müracaat esnasında ve sınava girerken T.C kimlik numaralı kimlik belgelerinden birini (nüfus
cüzdanı veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ile
Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar, Öğrenci Yurt ve
Pansiyonları Yönergesi hükümleri geçerlidir.
6. Müracaatlar görev almak istediği il merkezi veya ilçe belirtilmek suretiyle tek bir yer için
yapılacaktır. Sınavda başarılı olsa dahi dilekçede belirtilen yer haricinde başka yerde
görevlendirme yapılmayacaktır.
7. İlçeler için yapılan müracaatlar İlçe Müftülükleri tarafından kabul edilecektir. İlçe Müftülüklerince
2020 yılı DHBT Puanı 60 ve üzeri olanlar yeterli müracaat olmadığnıdan 60'ın altında puan
alanlara ait ayrı ayrı düzenlenecek liste excell ortamında 04/03/2022 tarihi mesai bitimine
kadar İlimiz Müftülüğü e-mail adresine gönderilecektir.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesinin aslı,
2. Son üç yıl KPSS (DHBT) sonuç belgesi.
3. Dini öğrenim durumunu gösterir mezuniyet belgelerinin aslı (Adayların beyan ettiği öğrenim
belgeleri mezuniyet belgesi olmalıdır.)
4. Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumları ile görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına
ilişkin tek bir dilekçede belirtecekleri yazılı beyanları.
5. Sınav il merkezinde yapılacaktır.


SINAV TARİHİ VE YERİ :
BAŞVURU YERİ :
İl Müftülüğü, Gümüşhacıköy, Suluova ve Merzifon İlçe Müftülükleri
SINAV YERİ : İl Müftülüğü Yeni Hizmet Binası
SINAV TARİHİ VE SAATİ : 08/03/2022 - Saat: 08:30


NOT:
1- GÖREV VERİLECEK KUR'AN KURSLARI LİSTESİ
a-) Amasya Merkez Hafızlık Yatılı Erkek ve Kız Kur'an Kursları,
b-) Gümüşhacıköy,Suluova ve Merzifon Hafızlık Yatılı Erkek ve Kız Kur'an Kursları
2-ÇALIŞMA SAATLERİ
Haftada 5 (beş ) gün 13.00-21.00 saatleri arası
3- HAFIZLIK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINA AİT DETAYLAR EKTEDİR.
4 - Adaylar, başvuru için ekte sunulan ‘EK:1' form dilekçedeki bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra gerekli belgelerin asıllarıyla birlikte görevli personele şahsen başvuru yapacaklardır.
Görevli personel tarafından başvuru için gerekli belgelerin doğruluğu kontrol edildikten sonra adaylara dilekçe dışındaki belgeleri iade edilecektir.