28.03.2018

ATANMAYA ESAS GEREKLİ BELGELER

  ATANACAK PERSONELİN (EKSİKSİZ) DOLDURUP GETİRECEĞİ BELGELER;
1- T.C. Kimlik Numarası beyanı (Nüfus cüzdanı fotokopisi v.b.), 
2- KPSS sonuç belgesindeki öğrenim durumunu gösterir DİPLOMA veya MEZUNİYET BELGESİ'nin aslı veya kurumca onaylanmış sureti (Yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ den denklik belgesi,)
3- Müracaatta istenilen Yılın KPSS (P/122, P/123, P/124) B grubu SONUÇ BELGESİ'aslı veya kurumca tasdikli sureti, 
4- Başkanlık Yerleştirme Belgesinin internet çıktısı,(Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan atamalarda)
5- İş talep formu, (Resim yapıştırılacak)
6- Hafızlık Belgesi, (Varsa, Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti)
7- Sabıka Kaydı Belgesi “Resmi Kurum için” (Sabıka kaydında; sabıka veya arşiv kaydı bulunanlar için mahkeme kararlarıyla birlikte), 
8- Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı, (Yaptı ise Terhis Belgesi Sevk ve Terhis tarihleri için)
9- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı, 
10- Mal Bildirimi, (Kendisi ile ailesine ait mal varlığını gösterir, A4 kağıda önlü-arkalı döküm)
11- Son bir yıl içinde çekilmiş 1 adet Biometrik - 4 adet vesikalık fotoğraf,
12- Sigorta ve Bağ-kur Belgesi (SGK Hizmet Dökümü barkodlu ve işyeri ünvan listeli veya SGK Kaydı Olmadığına dair belge)
13- Kaza-i rüşt kararı (18 yaşını doldurmayanlar için). 
14- İHL, Meslek veya Liseden sonra, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat önlisans veya diğer lisans ve diğer önlisans mezunlarının Lise diploma sureti (Müftülükçe tasdikli) (Kadrolu göreve atanma durumunda intibakı için)
15-

Güvenlik Araştırması ve Arşiv Araştırması Formu (Bilgisayar ortamında doldurularak, flash bellek ile ilgili Müftülüğe götürülerek, kontrolü, yetkili ismi, dökümü, resim yapıştırma ve imza ile teslimi)

5, 10, 15. belgeler ektedir.