28.03.2018

ATANMAYA ESAS GEREKLİ BELGELER

  ATANACAK PERSONELİN (EKSİKSİZ) DOLDURUP GETİRECEĞİ BELGELER;
1- T.C. Kimlik Numarası beyanı (Nüfus cüzdanı fotokopisi v.b.), 
2- KPSS sonuç belgesindeki öğrenim durumunu gösterir DİPLOMA veya MEZUNİYET BELGESİ'nin aslı veya kurumca onaylanmış sureti Yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ den denklik belgesi, 
3- Müracaatta istenilen Yılın KPSS (P/122, P/123, P/124) B grubu SONUÇ BELGESİ'aslı veya kurumca tasdikli sureti, 
4- Başkanlık Yerleştirme Belgesinin internet çıktısı,(Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan atamalarda)
5- İş talep formu, (Resim yapıştırılacak)
6- Hafızlık Belgesi, (Varsa, Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti)
7- Sabıka Kaydı Belgesi “Resmi Kurum için” (Sabıka kaydında; sabıka veya arşiv kaydı bulunanlar için mahkeme kararlarıyla birlikte), 
8- Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı, (Yaptı ise Terhis Belgesi)
9- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı, 
10- Mal beyannamesi, (Kendi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarına ait mal varlığını gösterir, A4 kağıda önlü-arkalı döküm)
11- Son bir yıl içinde çekilmiş 1 adet Biometrik - 4 adet vesikalık fotoğraf,
12- Sigorta ve Bağ-kur Belgesi (Önceden diğer hizmeti varsa - imzalı / barkodlu ve işyeri ünvan listeli)
13- Kaza-i rüşt kararı (18 yaşını doldurmayanlar için). 
14- İmam-hatip lisesinden sonra İlahiyat Fakültesi, İlahiyat önlisans veya diğer lisans ve diğer önlisans mezunlarının İmam-hatip lisesi ve lise Diploması sureti (Müftülükçe tasdikli) (Kadrolu göreve atandığında intibakında değerlendirdilmek üzere)
15-

Güvenlik Araştırması ve Arşiv Araştırması Formu (Bilgisayar ortamında doldurularak, flash bellek ile ilgili Müftülük bilgisayarına aktarılması sağlanarak, kontrolü yapıldıktan sonra dökümü Amirin ismi açılarak dökümü alınarak, resim yapıştırma ve imza ile tamamlanacak.)