T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Taşova Müftülüğü

06.04.2020

BERAT KANDİLİ MESAJI

BERAT KANDİLİ MESAJI
Kurtuluş, af ve kötülüklerden arınma gibi anlamlara gelen, ayrıca Mübarek Ramazan ayının da bir müjdecisi olan Berat Gecesi, inananlara, kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla suç ve yanlışlardan kaçınmaları, günahlardan arınmaları ve Yüce Allah'ın sonsuz rahmet ve merhametine iltica etmeleri gerektiğini bir kere daha hatırlatır.
Milletimizin kandil olarak adlandırdığı bu geceler, bizlere hızlı bir şekilde geçmekte olan hayatta durup düşünme, özümüze dönme ve günahlarla kirlenen gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunar. Ayrıca Rabbimize, kendimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatır, bu görevlerimizi ihmal edip etmediğimizi sorgulayıp hata ve günahlarımızdan tevbe ederek uzaklaşma imkânı sağlar.
Berat gecesini değerlendirme imkânını bulan herkes, Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki; “De ki: 'Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”(Zümer, 39/53) müjdesinin farkına vararak, ümitlerini canlı tutmalı, bağışlama ve bağışlanma duygularını güçlendirmelidir.
Bu gece, Kur'an'ın bizlere öğrettiği “Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden (kaybedenlerden) oluruz.” (A'raf, 7/23) gibi dualarla ve Sevgili Peygamberimiz'in (sav) bu gece bolca yaptığı “Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana iltica ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senâyı, senin kendine yaptığın senâya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim” duasıyla Yüce Rabbimiz'e yakarma zamanıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle bütün İslâm Âleminin Berat Kandilini kutlar, bu gecede yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların özellikle son zamanlarda mübtela olduğumuz Koronavirüs salgın hastalığından kurtulmamıza, bu salgının bir imtihan olduğu şuuru ile kendimize gelmemize ve bu illetten kurtulduğumuzda daha kaliteli bir Müslüman olarak hesabı verilebilir bir hayat yaşamamıza vesile olmasını Rabbimden niyaz ederim.

Yunus GÜLEÇ
İlçe Müftüsü V.