T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Amasya Müftülüğü

12.09.2017

VEKİL İMAM-HATİP VE MÜEZZİN-KAYYIM İLANI

 T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
İl Müftülüğü
Sayı     :82572224-902.03-2230                                                       12/09/2017
Konu   :Vekil İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım
             Sözlü Sınav İlanı
Vekil Ataması Sınav Başvuru İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11’nci maddesi 2. fıkrasına göre “İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım kadrolarına açıktan vekil olarak atanacaklarda atanacağı kadro için asılda aranan şartlara haiz adaylar arasından İl Müftülüğünce yapılacak sınavda başarılı olanların açıktan vekil olarak ataması yapılabilir.” hükmü yer almaktadır.
      SINAVA KATILMAK İSTEYENLERDE ARANAN ŞARTLAR;
 1. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’nci maddesinin (b) bendin-deki “Ortak Nitelik” şartını taşımak.
 2. Vekil İmam-Hatiplik için en az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.
 3. 2016 yılı KPSSP 122 (Ortaöğretim mezunları için), KPSSP-123 (Önlisans mezunları için), KPSSP-124 (Lisans mezunları için) 60 puan almış olmak.
 4. İmam-Hatiplik yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
 5. Başkanlığımız bünyesinde halen Vekil İmam-Hatip veya Vekil Müezzin-Kayyım olarak çalışıyor olmamak.
            İstekliler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/a maddesindeki ve yukarıda belirtilen şartları taşımak kaydıyla, müracaatlarını İş Talep Formu ile 26.09.10.2017 Salı günü mesai bitimine kadar İlimiz Müftülüğüne şahsen yapacaklardır.
            İş Talep Formu eksiksiz doldurulacak ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin kazanmış dahi olsa sınavları geçersiz sayılacak, ataması yapılmayacak, atanmış olsa dahi iptal edilecektir. Başvuru esnasında vesikalık resim yapıştırılmış İş Talep Formundan başka belge istenmeyecek, sınavı kazananlardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
           Sınav 27.09.2017 Çarşamba günü İl Müftülüğünde saat 09.30’da yapılacaktır.                                                                                      
                                                                                    ( İ M Z A ) 
                                                                       Abdulkadir KEŞVELİOĞLU 
                                                                                     İl Müftüsü
Münhal
kadronun yeri
Unvanı
Ne sebeple boşaldığı                  
Süresi
Gökmedrese C./Amasya
İ.H.
Tashih-i Huruf Kursu  (02.10.2017 - 13.04.2018)
6 Ay.
Oluz Köyü C./Amasya
İ.H.
Tashih-i Huruf Kursu  (02.10.2017 - 13.04.2018)
6 Ay.
Ziyaret Kasabası C./Amasya
İ.H.
Tashih-i Huruf Kursu  (02.10.2017 - 13.04.2018)
6 Ay.
İhsaniye C./Amasya
M-K.
Tashih-i Huruf Kursu  (02.10.2017 - 13.04.2018)
6 Ay.
İstasyon C./Amasya
M-K.
Tashih-i Huruf Kursu  (02.10.2017 - 13.04.2018)
6 Ay.
Garipler C./Merzifon
İ.H.
Tashih-i Huruf Kursu  (02.10.2017 - 13.04.2018)
6 Ay.
Sultaniye C./Suluova
M-K.
Tashih-i Huruf Kursu  (02.10.2017 - 13.04.2018)
6 Ay.
Yenidoğan C./Suluova
M-K.
Tashih-i Huruf Kursu  (02.10.2017 - 13.04.2018)
6 Ay.
SINAVI KAZANMASI HALİNDE İSTENEN BELGELER:
 1. İmam-Hatiplik/Müezzin-Kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmadığına dair yazılı beyanı.
 2. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
 3. Sabıka kaydı olmadığına dair belge.
 4. Vesikalık Fotoğraf (4 Adet)
 5. Mal Bildirimi (İl Müftülüğünden Temin Edilebilir.)
 6. Nüfus Cüzdanı aslı veya onaylı fotokopisi.
 7. Diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi.
 8. 2016 Yılı KPSSP-122,123,124 Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya tasdikli sureti.
 9. Varsa Hafızlık belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi.
 10. Sigorta ve BAĞ-KUR belgesi (önceden varsa)