09.03.2016

Kurban Hizmetleri

Ülkemizde kurban hizmetleri, Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ve Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülmektedir.
Bu karar ve yönetmelik gereğince Diyanet İşleri Başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısı başkanlığında Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan Bakanlıklar arası Kurban Hizmetleri Kurulu oluşturulmuştur.