03.02.2017

KURULUŞ ve GÖREVLERİ

KURULUŞU:

 

03 Mart 1924 tarihinde Şer’iye ve Evkaf Vekâleti kaldırılarak yerine, Başvekâlet bütçesine dahil ve Başvekâlete bağlı  Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.

 

Anayasamızın 136. maddesinde; “Genel İdare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanunda gösterilen görevi yerine getirir” 633 sayılı “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un ise, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevlerini, “İslam Dininin inançları, ibadet ve esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek” olarak belirlemiştir.

 

22 Haziran 1965 tarih ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunla yürütme ve yönetme görevlerine ilâve olarak toplumu din konusunda aydınlatma görevi  de verilmiştir.

 

1876’da İlçe olan Gümüşhacıköy’ünde de;  Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş tarihi itibarı ile de Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü kurulmuştur.

 

GÖREVLERİ:

 

İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak ilçe müftülüğü kurulmuştur.”

Diyanet İşleri Başkanlığımızın temel amaç ve ilkelerini kısaca şu şekilde sıralayabiliriz.

a) Ülkemizde ve dünyadaki siyasi görüş, düşünce ve faaliyetler karşısında tarafsız ve eşit mesafede olmak,

b) Farklılıkları ülkemizin bir zenginliği olarak kabul edip, toplumun bütününü kapsayan uzlaştırıcı ve bütünleştirici olmak,

c) Toplumsal istikrarı ve huzuru, milli birlik ve beraberliği koruyucu ve pekiştirici hizmet ve faaliyeti yürütmek, zararlı bölücü ve yıkıcı cereyanların olumsuz faaliyetleri karşısında uyarıcılık yapmak,

d) Milleti maddi ve manevi yönden zaafa uğratarak toplumun düzenini bozan zararlı alışkanlıklar ve gayr-i ahlaki davranışlardan uzaklaştırmak için aydınlatıcı, gösterici mahiyette rehberlikte bulunmak,

e) Hizmetlerimize muhatap olan kitlenin geleneklerini, hassasiyetlerini anlayan ve değerlendiren bir tavır izlemek,

f) Çağımızdaki teknolojik gelişmeler ve iletişim imkânlarından, tarihi tecrübe ve birikimlerimizden yararlanarak bilgiye dayalı ve ahlak eksenli din hizmeti sunmak,

g) Ülkemizdeki mevcut İlahiyat Fakültesi ve çağdaş dünyada üretilen bilgileri halkımızın hizmetine sunmak,

h) Eğitim ve kültür seviyesi yüksek beşeri ilişkilerde topluma öncü, muhatabın sorularına dini çözüm yollarını üreten, söz ve davranışlarıyla örnek bir hayat sergileyen görevlilerine sahip olmak, temel amaç ve hedeflerimizi teşkil etmektedir.