20.03.2020

Miraç Kandili

21.03.2020 cumartesi Miraç Kandili’ni idrak edecek olmanın sevincini yaşıyoruz. Miraç kelime anlamı itibariyle yükselmek demektir. Özel anlamı itibariyle ise, İsra Suresi’nde buyurulduğu üzere gecenin bir kısmında Allah Resulünün Mescidi Haramdan Mescidi Aksa’ya götürülmesi oradan da mahiyetini tam olarak bilemediğimiz bir yolculukla yücelikler alemine yükseltilmesidir.

Miracın İslam tarihinde önemli bir yeri vardır. Mekke’de Peygamberimize müşriklerin baskılarının iyice artması, bu baskı ve zulümlerden dolayı amcası Ebu Talib’in Efendimizi himayeden vazgeçme emmaresi göstemesi,yedi evladından altısının annesi çok sevdiği eşi Hz. Hatice ile, Onu himaye eden amcası Ebu Talib’in vefatı,Taif’i ziyaretinde taiflilerin  Allah Resulünü taşlaması ve ruhunu incitmelerinin üst üste gelmesi Onu çok sarsmış ve üzmüştü.

İşte böyle bir ortamda Yüce Rabbimiz Resulünü Mekke’den, içinde yaşadığı toplumdan alıyor, yüce makamda konuk ediyor.  Ona çeşitli lütuf ve ikramlarda bulunuyor. Bu nedenle Miraç Peygamberimiz için bir moral,bir teselli gecesidir.

Miraç aynı zamanda kişinin madde boyutundan mânâ boyutuna geçişini, nefsini kendisine merdiven, Burak yaparak süfli, duygulardan,  rûhi, duygulara yükselişi, manevi bir terakkiyi ve tekamülü de ifade eder.

Sevgili Peygamberimiz, Miraçla yüce makamda çeşitli sırlara mazhar olduktan sonra ümmetine birtakım hediyelerle dönmüştür.  Şüphesiz bu hediyelerin en önemlisi namazdır.  Namaz, sadece Allah’ı anmanın ,Allah’la olmanın bir vasıtası değil, aynı zamanda bir ahlak eğitimidir. Akif “O rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar.” der.

Namaz rüku ve secdesiyle bize gurur ve kibirden uzak kalmanın, tevazu sahibi olmanın eğitimini verirken, kıyamıyla da fazilet mücadelemizde karşılaşabileceğimiz sıkıntılara, zorluklara karşı  dik durmanın eğitimini vermektedir.

Namazda biri bize kötü söz söylese, sataşsa dahi biz ona karşılık vermeyiz. Dolayısıyla namaz, bize incinsek te incitmemenin eğitimini verir. Namaz baştan sona kurallarla örülü bir ibadettir. Bu bakımdan namaz belli bir disiplin içinde bize kurallara uymayı ve kurallı yaşamayı öğretir. Her namazın bir vakti vardır. O namaz ancak o vakitte kılınır. Bu yönüyle namaz, randevumuza sadık kalmanın, taahhüt ettiğimiz işlerimizi zamanında bitirmenin eğitimini verir.

Peygamberimiz Cibril hadisinde “ihsan nedir?” diye sorulduğunda “Allah ı görüyormuş gibi ibadet etmendir.” buyurmuştur. Bu açıdan baktığımızda namaz, namazın dışında da alışverişimizde, insanlarla, komşularımızla ilişkilerimizde, hiç kimsenin görmediği bir yer dahi olsa Allah’ı görüyormuş gibi davranmanın eğitimini verir. Miracın hediyesi olan namazın bu özellik ve güzelliklerini düşünecek olursak miraç yolculuğunun bir erdem, bir ahlak yolculuğu olduğunu görürüz.

Miraç’ın özünde sevgi vardır, bu gecenin aziz hatırası selam vardır. Selam ise barıştır. Dolaysıyla Miraç, insan kaynaklı tüm sorunlarımızı sevgi ve barışın büyülü diliyle çözebileceğimizi ilham eder bize.

Bu münasebetle, bu mübarek gecenin günahlarımızın affına, dualarımızın kabulüne, şu günlerde üzerimize bir kâbus gibi çöken koronavirüs ve tüm musibetlerden kurtulmamıza vesile olması temennisiyle, aziz milletimizin ve tüm Müslümanların Miraç Kandil’ini tebrik ediyorum.

Abdulkadir KEŞVELİOĞLU

Amasya İl Müftüsü