06.04.2020

Berat Kandili

Yollardaki işaretler gibi hayatımızda da belirgin dönüm noktaları vardır. Bunlar, belirli günler, kandiller ve bayramlardır.

Bu kandillerden biri de Berat Kandilidir. Ancak malüm virüs nedeniyle camilerimizin kapalı olması, bir çok kardeşimizin hayatını kaybetmesi ve bu virüse maruz kalması münasebetiyle kalblerimiz buruk bir şekilde  bu mübarek geceyi karşılamaktayız.Alah ölenlerimize ramet,hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. 

Berat,suçtan ve cezadan kurtulmak demektir.. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir.

Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.

Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir.

Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir.

Bu gece af ve bağış gecesidir. YüceAllah Kur’an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: “De ki, Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”

Peygamber efendimiz de  bu geçeninin faziletinden bahisle şöyle buyuruyor:

“Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim.”

Buyurulduğu üzere yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir.

Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır.

Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız.

Malesef günümüzde ferdi ve toplumsal hayatımızdaki maddi ve manevi değerler dengesi bozulmuş, dünyevîleşme, bencillik gibi olumsuzluklar ruh sağlığımızı bozmaya başlamıştır.

Oysa Yüce dinimiz İslâm, insanın maddî ihtiyaçları kadar ruhî ihtiyaçlarını da dikkate almış, onun devamlı surette Yüce Yaratanla bağlantı içinde olmasına önem vermiştir.

İşte bu gece bu noktalardaki eksiklerimizi görmemiz bakımından önemlidir.    

Berat Gecesi eşimizle ,dostlarımızla insanlarla kopan ilişkilerimizi onarmamız için de bizlere bir fırsat sunmaktadır.

Yunus’umuzun dediği gibi bizler gönül insanı olmalıyız, hayat küsecek kadar uzun değil, Yaşarken birbirimizin kıymetini bilelim.

Şair ne güzel demiş:

“Ömür sermayesini savurmayın siz yele,

Kaybedilen bir değer kolay geçer mi hiç ele,

Bir kapıdan girip çıkmak çok kolay,

Bir gönüle girebilmek mesele.”

Bu mübarek gecenin günahlarımızın affına, dualarımızın kabulüne, ülkemizin ve tüm insanlığın  mübtela olduğu koronavirüs illetinden kurtulmasına vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Hanelerimiz huzur ve bereketle dolsun, gecemiz mübarek olsun!

Abdulkadir KEŞVELİOĞLU

İl Müftüsü