24.05.2023

GEÇİCİ ÖĞRETİCİ SINAV İLANI - 2023-2024

DUYURU

İl ve İlçe Müftülüklerimizde 2023 Yaz Kur'an Kursları ile 2023-2024 Yılı Eğitim ve Öğretim dönemi için Kur'an Kurslarımızda eğitim-öğretim faaliyetlerinin kadrolu veya sözleşmeli personel ile yürütülmesinin esas olduğu ancak eğitim ve öğretimin kadrolu veya sözleşmeli personelle yürütülememesi durumunda hizmetlerin aksamaması amacıyla ek ders ücreti karşılığında geçici öğretici
görevlendirilebilmektedir. Bu amaçla Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 28. maddesi, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 9. maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 09.08.2021 tarihli ve 1526038 sayılı, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02.02.2022 tarihli ve 2124123 sayılı yazıları gereğince İlimiz Müftülüğüne bağlı İlçe Müftülüklerinde 2023 yılı Yaz Kur'an kursları ve 2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi için Geçici Öğreticiye ihtiyaç duyulan Kur'an kurslarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere Geçici Kur'an Kursu Öğreticiliği sözlü mülakat sınavı yapılacaktır.
SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48' inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin (b) fıkrasında belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,
3. İmam-Hatip Lisesi, Ön lisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak.
4. Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
5. 2022 yılı KPSS(DHBT) puanı 60 ve üzeri olmak.
6. 2022 yılı KPSS(DHBT) puanı 60 ve üzeri alan yeterli sayıda müracaatçı bulunmadığı takdirde, 2022 yılı KPSS (DHBT)'ye girmiş olmak. (İhtiyaca göre sınav giriş sıralama listesi oluşturulacaktır.)
7. 4-6 Yaş Kur'an Kursları için
  a) Tercihen 4 yıllık dini yüksek öğrenim, ilahiyat önlisans veya en az imam-hatip lisesi mezunu olmak,
  b) Okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi (ön lisans) veya meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunu olanlar öncelikli olmak üzere çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mezuniyeti ya da 19.01.2017 tarihinden önce 296 saat, 19.01.2017 tarihinden sonra 380 saat herhangi bir kuruluştan Başkanlığımızca kabul edilen sertifika/kurs bitirme belgelerinden birine sahip olmak.
  c) KPSS (DHBT) sınavından geçerli puanı almış olmak.
8. Hafızlık Kur'an Kursları için
  a) Tercihen 4 yıllık dini yüksek öğrenim, ilahiyat önlisans veya en az imam-hatip lisesi mezunu olmak,
  b) Hafız Olmak,
  c) KPSS (DHBT) sınavından geçerli puanı almış olmak.
9. İhtiyaç odaklı Kur'an Kursları için
  a) Tercihen 4 yıllık dini yüksek öğrenim, ilahiyat önlisans veya en az imam-hatip lisesi mezunu olmak,
  b) KPSS (DHBT) sınavından geçerli puanı almış olmak.
BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar en geç 24.05-07.06.2023 tarihleri arasında İl ve İlçe Müftülüklerine şahsen müracaat edeceklerdir. Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
1. Görevlendirmeler başarı sıralaması en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle yapılacaktır.
2. Arşiv Araştırması neticesine göre işlem yapılacaktır. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananlar görevlendirilmeyeceklerdir.
3. Görevlendirmeler, İlimizde ihtiyaç duyulan Geçici Kur'an Kursu Öğretici adedi kadar sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle başarı sırasına göre yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde sırasıyla 2022 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olan, öğrenim düzeyi yüksek olan ve doğum tarihi önce olan tercih edilecektir.
4. Adaylar, sınava girerken T.C kimlik numaralı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
5. Bu duyurudaki şartlar, bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler 2023 yaz ve 2023-2024 yılı Eğitim-Öğretim dönemi ile ilgilidir.
6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar, Öğrenci Yurt ve
Pansiyonları Yönergesi hükümleri geçerlidir.
7. Müracaatlar görev almak istediği il merkezi veya ilçe belirtilmek suretiyle tek bir yer için yapılacaktır.
8. İlçeler için yapılan müracaatlar İlçe Müftülükleri tarafından kabul edilecektir.
9. Sınavla ilgili İl/İlçe Müftülüklerimizin internet sitesinden yapılacak tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
10. Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bir durum ortaya çıkması halinde adayın başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılsa dahi görevle ilişikleri kesilecektir.
11. Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi olarak görevlendirilenler, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaklardır. Kur'an kurslarında görevlendirilenlere ücretleri Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararnameye göre ödenecektir
12. Geçici görevlendirmeler öncelikli olarak KPSS (DHBT) sınavından 60 üzeri alıp mülakatta başarılı olan adayların listesinden karşılanacaktır.
13. Sözlü mülakat başarı notu 70 ve üzeridir.
14. Sınav sonuçları İlimiz Müftülüğü (amasya.diyanet.gov.tr) adresinden ilan edilecektir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesinin aslı,
2. 2022 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi.
3. Dini öğrenim durumunu gösterir mezuniyet belgelerinin aslı (Adayların beyan ettiği öğrenim belgeleri mezuniyet belgesi olmalıdır.)
4. Adres bildirimi, adli sicil ve görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin tek bir dilekçede belirtecekleri yazılı beyanları. (EK-1 Dilekçe)
5. Adaylar, başvuru için ekte sunulan dilekçedeki bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra gerekli belgelerin asıllarıyla birlikte görevli personele şahsen başvuru yapacaklardır. Görevli personel tarafından başvuru için gerekli belgelerin doğruluğunu kontrol edildikten sonra adaylara dilekçe dışındaki belgeleri iade edilecektir. Görevlendirme yapılması halinde belgelerin onaylı suretleri istenecektir.
SINAV TARİHİ VE YERİ :
1.Sınav yeri ve tarihi başvuru bitiş tarihinden sonra İlimiz Müftülüğü (amasya.diyanet.gov.tr) adresinden ilan edilecektir.
İlanen duyurulur.