27.07.2023

VEKİL SINAV İLANI (2023 Ağustos)

VEKİL İMAM-HATİP VE MÜEZZİN-KAYYIM SINAV İLANI
İlimiz merkez ve İlçe Müftülüklerine bağlı camilerde görev yapmakta iken, 657 sayılı D.M.K'nun
86. maddesi gereğince çeşitli sebeplerle görevinden 3 (üç) ay ve üzeri geçici olarak ayrılan (kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma vb.) İmam-Hatip veya
Müezzin-Kayyımların yerine, ihtiyaç duyulması halinde, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliğinin 11/b ve 11/2 maddeleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu
Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Kariyer Basamaklarında Yükselme
Yönetmeliğinin 11,13 ve 18. maddeleri uyarınca yarışma sınavı ile Vekil İmam-Hatip ve Vekil
Müezzin-Kayyım ataması yapılacaktır.
I-SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:
Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyım kadrolarına açıktan vekil olarak atanacaklarda
atanacağı kadro için asılda aranan şartlara haiz adaylar arasından;
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesindeki şartlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin " Ortak Nitelik" şartını taşımak
2- 2022 yılı KPSSP (DHBT) 122-123-124 puan türlerinin birisinden 50 ve üzeri puan almış olmak
3- Vekil İmam-Hatip olarak atanmak için en az imam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim
mezunu olmak
4- Vekil müezzin-Kayyım olarak atanmak için en az imam hatip lisesi mezunu olmak veya lise ve dengi bir okuldan mezun olanların hafızlık belgesine sahip olması
5- Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak
II- BAŞVURU ŞEKLİ:
1- Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 27/07/2023 tarihinden 10/08/2023 tarihi mesai bitimine kadar istenen belgelerle birlikte İl Müftülüğümüze şahsen müracaat edeceklerdir.
2- Bu ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan, faks, posta ve e-maille yapılan müracaatlar ile
10/08/2023 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından müracaat eden kişi sorumlu olacaktır.

Mülakat sınav tarihi, başvurular tamamlandıktan sonra ileri bir tarihte İlimiz Müftülüğü
web sayfasından duyurulacaktır.

V- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
A) BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER:

1- İş Talep Formu - Fotoğraflı (Müftülükten temin edilecektir)
2- T.C. Kimlik Numaralı Kimlik belgesi sureti
3- Diploma Fotokopisi
4- 2022 yılı KPSS (DHBT) sınav sonuç belgesi

DUYURULUR.