06.10.2023

Hafızlık Eğitimi Destek Prg.Ek Ders Ücreti Karşılığı Geçici K.K.Öğretici (Belletmen) Alımı

Başkanlığımız tarafından Hafızlık Eğitimi Destek Programı Uygulama Esasları çerçevesinde hafızlık eğitimi gören öğrencilerin gün içerisinde okumuş oldukları derslerin tekrarı ve bir sonraki gün okuyacakları dersleri öğretici rehberliğinde hazırlanmaları amacıyla ihtiyaca binaen hafızlık eğitimi verilen kurslarımızda görevlendirilmek üzere ek ders ücreti karşılığı ilgi (a-b) yönetmelikler ile ilgi (c) yazısı gereğince aşağıdaki usül ve esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü sınavla erkek ve kadın Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi görevlendirmesi yapılacaktır.
 
SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48' inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin
(b) Bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak.
c) İmam-Hatip Lisesi, Ön lisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak.
ç) Başkanlıkça verilmiş hafızlık belgesine sahip olmak.
d) 2022 KPSS (DHBT) sınavı puanı 50 ve üzeri olmak.
BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR
a) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 06/10/2023-20/10/2023 tarihleri arasında İl Müftülüğü ve
Gümüşhacıköy, Suluova, Merzifon İlçe Müftülüklerine şahsen müracaat edeceklerdir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) T.C. kimlik numaralı kimlik belgesinin aslı.
b) 50 ve üstü olan 2022 KPSS (DHBT) sınav sonuç çıktısı.
c) Dini öğrenim durumunu gösterir mezuniyet belgelerinin aslı (Adayların beyan ettiği öğrenim
belgeleri mezuniyet belgesi olmalıdır.)
ç) Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumları ile görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına
ilişkin tek bir dilekçede (Ek-2) belirtecekleri yazılı beyanları.
SINAV TARİHİ VE YERİ :
BAŞVURU YERLERİ SINAV YERİ SINAV TARİHİ VE SAATİ
İl Müftülüğü, Gümüşhacıköy,
Suluova ve Merzifon İlçe Müftülükleri
Amasya İl Müftülüğü
Hizmet Binası
Sınav tarihi ve saati, başvuru bitiş tarihinden sonra İlimiz Müftülüğü (amasya.diyanet.gov.tr) adresinden ilan edilecektir.


NOT: Ayrıntılı bilgi için duyuru ve dilekçe örneği ilişiktir.