15.04.2024

VEKİL İMAM-HATİP VE MÜEZZİN-KAYYIM SINAV İLANI

VEKİL İMAM-HATİP VE MÜEZZİN-KAYYIM SINAV İLANI
İlimiz Merkez ve İlçe Müftülüklerine bağlı camilerde görev yapmakta iken, 657 sayılı D.M.K'nun
86. maddesi gereğince çeşitli sebeplerle görevinden 3 (üç) ay ve üzeri geçici olarak ayrılan (kanuni izin,
geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma vb.) İmam-Hatip veya
Müezzin-Kayyımların yerine, ihtiyaç duyulması halinde, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliğinin 11/b ve 11/2 maddeleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu
Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Kariyer Basamaklarında Yükselme
Yönetmeliğinin 11,13 ve 18. maddeleri uyarınca yarışma sınavı ile Vekil İmam-Hatip ve Vekil
Müezzin-Kayyım ataması yapılacaktır.
I-SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:
Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyım kadrolarına açıktan vekil olarak atanacaklarda
atanacağı kadro için asılda aranan şartlara haiz adaylar arasından;
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesindeki şartlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin " Ortak Nitelik" şartını taşımak,
2- 2022 yılı KPSS (DHBT) 122-123-124 puan türlerinin birisinden 50 ve üzeri puan almış olmak,
3- Vekil İmam-Hatip olarak atanmak için en az imam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim
mezunu olmak,
4- Vekil Müezzin-Kayyım olarak atanmak için en az imam hatip lisesi mezunu olmak veya lise ve
dengi bir okuldan mezun olanların hafızlık belgesine sahip olması,
5- Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
II- BAŞVURU ŞEKLİ:
1- Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 15.04.2024 tarihinden 29.04.2024 tarihi mesai bitimine
kadar istenen belgelerle birlikte İl Müftülüğümüze şahsen müracaat edeceklerdir.
2- Bu ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan, faks, posta ve e-maille yapılan müracaatlar ile
29.04.2024 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından müracaat eden kişi sorumlu olacaktır.
III- SINAV VE ATAMA İŞLEMLERİ:
1- Mülakat sınavında 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaklardır. İhtiyaç olması
halinde mülakat sınavında en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle atama yapılacaktır.
Ancak mülakat puanının eşit olması durumunda; DHBT puanı yüksek olana, sıralama değişmez ise
hafız olana, sonra öğrenim durumu yüksek olana, yine sıra değişmez ise kura ile belirlenecektir.
2- Sınava müracaat eden adaylar arasından KPSS (DHBT)'den 50 ve üzeri puan alanların
tamamı mülakat sınavına alınacaktır.