09.07.2024

VEKİL İMAM-HATİP VE MÜEZZİN-KAYYIM SINAV İLANI

         İlimiz Merkez ve İlçe Müftülüklerine bağlı camilerde görev yapmakta iken, 657 sayılı D.M.K'nun
86. maddesi gereğince çeşitli sebeplerle görevinden 3 (üç) ay ve üzeri geçici olarak ayrılan (kanuni izin,
geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma vb.) İmam-Hatip veya
Müezzin-Kayyımların yerine, ihtiyaç duyulması halinde, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliğinin 11/b ve 11/2 maddeleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu
Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Kariyer Basamaklarında Yükselme
Yönetmeliğinin 11,13 ve 18. maddeleri uyarınca yarışma sınavı ile Vekil İmam-Hatip ve Vekil
Müezzin-Kayyım ataması yapılacaktır.


I-SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:
Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyım kadrolarına açıktan vekil olarak atanacaklarda
atanacağı kadro için asılda aranan şartlara haiz adaylar arasından;
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesindeki şartlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin " Ortak Nitelik" şartını taşımak,
2- 2022 yılı KPSS (DHBT) 122-123-124 puan türlerinin birisinden 50 ve üzeri puan almış olmak,
Not: Görevlendirmeler öncelikle KPSS (DHBT) 60 ve üzeri puanı olup sözlü sınavda en yüksek puan
alandan, olmaması halinde ise 60'ın altında puanı olup sözlü sınavda en yüksek puan alandan
başlayarak yapılacaktır.
3- Vekil İmam-Hatip olarak atanmak için en az imam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim
mezunu olmak,
4- Vekil Müezzin-Kayyım olarak atanmak için en az imam hatip lisesi mezunu olmak veya lise ve
dengi bir okuldan mezun olanların hafızlık belgesine sahip olması,
5- Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,


II- BAŞVURU ŞEKLİ:
1- Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 09.07.2024 tarihinden 23.07.2024 tarihi mesai bitimine
kadar istenen belgelerle birlikte İl Müftülüğümüze şahsen müracaat edeceklerdir.
2- Bu ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan, faks, posta ve e-maille yapılan müracaatlar ile
.23.07.2024 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından müracaat eden kişi sorumlu olacaktır.


III- SINAV VE ATAMA İŞLEMLERİ:

1- Mülakat sınavında 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaklardır. İhtiyaç olması halinde
mülakat sınavında en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle atama yapılacaktır. Ancak mülakat
puanının eşit olması durumunda; DHBT puanı yüksek olana, sıralama değişmez ise hafız olana, sonra
öğrenim durumu yüksek olana, yine sıra değişmez ise kura ile belirlenecektir.
2- Sınava müracaat eden adaylar arasından KPSS (DHBT)'den 50 ve üzeri puan alanların
tamamı mülakat sınavına alınacaktır.
3- Sınav yeri ve tarihi başvuru bitiş tarihinden sonra İlimiz Müftülüğü (amasya.diyanet.gov.tr)
adresinden ilan edilecektir.
4- Mülakat sınav sonuçları sınavın bitiminden sonra İl Müftülüğümüzün web sayfasından ilan
edilecektir.


IV- DİĞER HUSUSLAR:
1- Müracaat evrakı eksik olanlar ile sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumun
sınavdan sonra tespit edilmesi halinde ise bu kişilerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları
yapılmacak, atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve bu kişiler hiçbir hak talep
edemeyeceklerdir.
2- Sınav sonuçları bir sonraki yapılacak sınav tarihine kadar geçerlidir.


V- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
A) BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER
1- Fotoğraflı İş Talep Formu. (Müftülükten temin edilecektir)
2- T.C. Kimlik Numaralı Kimlik belgesi sureti.
3- Diploma Fotokopisi.
4- 2022 yılı KPSS (DHBT) sınav sonuç belgesi.


B) SINAVI KAZANMASI HALİNDE İSTENEN BELGELER
1- İş Talep Formu (Fotoğraf yapıştırılmış olacak)
2- 1 adet Vesikalık Fotoğraf
3- Adli Sicil Kaydı (E-devletten barkodlu olabilir)
4- Askerlikle İlişiği olmadığına dair Belge (E-devletten barkodlu olabilir)
5- Diplomanın aslı ve bir adet fotokopisi,
6- Hafızlık Belgesi aslı ve bir adet fotokopisi (Hafız olduğunu beyan edenler için)
7- 2022 yılı KPSS (DHBT) sınav sonuç belgesi,
8- T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Belgesi sureti (Aslı beyan edilecek)
9- Mal Bildirimi (İl Müftülüğümüzden temin edilebilecektir)
10- SGK ve Bağkur Belgesi (E-devletten barkodlu olabilir)