09.07.2024

Hafızlık, Hafızlık Destek, 4-6 Yaş ve İhtiyaç Odaklı (Yetişkin) Geçici Öğretici Sınav İlanı

      İl ve İlçe Müftülüklerimizde, Yaz Kur'an Kursları ile eğitim öğretim dönemi için Kur'an
Kurslarımızda eğitim öğretim faaliyetlerinin kadrolu veya sözleşmeli personel ile yürütülmesinin esas
olduğu ancak eğitim ve öğretimin kadrolu veya sözleşmeli personelle karşılanamaması/yürütülememesi
durumunda hizmetlerin aksamaması amacıyla ek ders ücreti karşılığında geçici öğretici
görevlendirilebilmektedir.
Bu amaçla Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt
ve Pansiyonları Yönergesinin 28. maddesi, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve
Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme
Yönetmeliğinin 9. maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 09.08.2021
tarihli ve 1526038 sayılı, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02.02.2022 tarihli ve 2124123 sayılı
yazıları gereğince Geçici Kur'an Kursu Öğreticiliği sözlü mülakat sınavı yapılacaktır.


SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN BAŞVURU ŞARTLARI
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki
"Ortak Nitelik" şartını taşımak,
3- İmam-Hatip Lisesi, Ön lisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak,
4- 2022 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olmak,
5- 2022 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri alan yeterli sayıda müracaatçı bulunmadığı takdirde, 2022 yılı KPSS (DHBT)'ye girmiş olmak. (İhtiyaca göre sınav giriş sıralama listesi oluşturulacaktır.)
Görevlendirmeler ise öncelikle KPSS (DHBT) 60 ve üzeri puanı olup sözlü sınavda en yüksek puan
alandan, olmaması halinde ise 60'ın altında puanı olup sözlü sınavda en yüksek puan alandan
başlayarak yapılacaktır.
6- Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
7- Posta, fax ve e-mail yoluyla yapılan müracaatlar ile 23.07.2024 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir,
8- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
9- 4-6 Yaş Kur'an Kursları için
a) Tercihen 4 yıllık dini yüksek öğrenim, ilahiyat önlisans veya en az imam-hatip lisesi mezunu olmak,
b) Okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi (ön lisans) veya meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunu olanlar öncelikli olmak üzere çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mezuniyeti ya da 19.01.2017 tarihinden önce 296 saat, 19.01.2017 tarihinden sonra 380 saat Milli Eğitim Müdürlüğü/Halk Eğitim Merkezlerinden alınan sertifika/kurs bitirme belgelerinden birine sahip olmak,
c) KPSS (DHBT) sınavından geçerli puanı almış olmak,
10- Hafızlık Kur'an Kursları için
a) Tercihen 4 yıllık dini yüksek öğrenim, ilahiyat önlisans veya en az imam-hatip lisesi mezunu olmak,
b) Hafız Olmak,
c) KPSS (DHBT) sınavından geçerli puanı almış olmak,
11- İhtiyaç odaklı (Yetişkin) Kur'an Kursları için
a) Tercihen 4 yıllık dini yüksek öğrenim, ilahiyat önlisans veya en az imam-hatip lisesi mezunu olmak,
b) KPSS (DHBT) sınavından geçerli puanı almış olmak,


BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar en geç 09.07.2024 - 23.07.2024 tarihleri arasında İl ve İlçe
Müftülüklerine şahsen müracaat edeceklerdir. Posta, fax ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
1- Müracaatlar görev almak istediği il merkezi veya ilçe belirtilmek suretiyle tek bir yer için yapılacaktır.
Birden fazla ilçe müftülüğüne müracaat edenlerin (sınavı kazansalar dahi) müracaatları geçersiz
sayılacaktır.
2- İlçeler için yapılan müracaatlar İlçe Müftülükleri tarafından kabul edilecektir.
3- Görevlendirmeler başarı sıralaması en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle yapılacaktır.
4- Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananlar görevlendirilmeyeceklerdir.
5- Görevlendirmeler, İlimizde ihtiyaç duyulan Geçici Kur'an Kursu Öğretici adedi kadar sözlü sınav
sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle başarı
sırasına göre yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde sırasıyla 2022 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek
olan, öğrenim düzeyi yüksek olan ve doğum tarihi önce olan tercih edilecektir.
6- Adaylar, sınava girerken T.C kimlik numaralı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
7- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar, Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi
hükümleri geçerlidir.
8- Sınavla ilgili İl/İlçe Müftülüklerimizin internet sitesinden yapılacak tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
9- Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bir durum ortaya
çıkması halinde adayın başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılsa dahi görevle ilişikleri kesilecektir.
10- Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi olarak görevlendirilenler, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu
hükümlerine göre çalıştırılacaklardır. Kur'an kurslarında görevlendirilenlere ücretleri Diyanet İşleri
Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin
Kararnameye göre ödenecektir.
11- Geçici görevlendirmeler öncelikli olarak KPSS (DHBT) sınavından 60 üzeri alıp mülakatta başarılı
olan adayların listesinden karşılanacaktır.
12- Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
13- Sınav sonuçları İlimiz Müftülüğü (amasya.diyanet.gov.tr) adresinden ilan edilecektir.
14- Bu sınavın sonucu bir dahaki sınav ilanına kadar geçerlidir.
15-2024-2025 yılındaki görevlendirmeler bu sınav sonucuna göre yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- T.C. Kimlik Numaralı kimlik belgesinin aslı,
2- 2022 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,
3- Dini öğrenim durumunu gösterir mezuniyet belgelerinin aslı, (Adayların beyan ettiği öğrenim belgeleri mezuniyet belgesi olmalıdır.)
4- Adres bildirimi, adli sicil ve görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin tek bir dilekçede
belirtecekleri yazılı beyanları, (EK-1 Dilekçe)
5- Adaylar, başvuru için ekte sunulan dilekçedeki bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra gerekli belgelerin asıllarıyla birlikte görevli personele şahsen başvuru yapacaklardır. Görevli personel tarafından başvuru için gerekli belgelerin doğruluğunu kontrol edildikten sonra adaylara dilekçe dışındaki belgeleri iade edilecektir. Görevlendirme yapılması halinde belgelerin onaylı suretleri istenecektir.


SINAV TARİHİ VE YERİ :
Sınav yeri ve tarihi başvuru bitiş tarihinden sonra İlimiz Müftülüğü (amasya.diyanet.gov.tr)
adresinden ilan edilecektir.
İlanen duyurulur.