16.10.2021

O, (s.a.v.) Hayatını İnsanlığın İyiliğine Adayan Bir Rahmet Elçisidir

17 Ekim 2021 Pazar günü sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.s.) yeryüzünü teşriflerinin yıl dönümüdür. Cenâb-ı Hak, idrak edeceğimiz Velâdet-i Nebi’yi tüm insanlık için hayırlara vesile kılsın.
Bundan 14 asır önce, yeryüzünde, haksızlık ve adaletsizliğin hayatı esir aldığı, cehalet girdabında insanlığın yolunu ve yönünü kaybettiği karanlık bir dönemde; Peygamberimiz (s.a.s), adeta insanlığın yeniden doğuşunun bir muştusu olarak dünyayı teşrif etmiştir.

İnsanlık, onun rehberliğiyle hakikate ve hidayete erişmiş; onun örnekliğiyle merhametle ve izzetle tanışmıştır.
O, Allah’ın varlığa merhametinin bir tecellisidir.
Nitekim Rabbimiz; “Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik” (Enbiya, 107) buyurarak onun insanlık için ifade ettiği büyük manaya dikkat çekmektedir.

O, Allah’ın insanlığa büyük bir lütfu ve nimetidir.
Yüce Mevla; “İçlerinden, kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, kendilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah, mü’minlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Hâlbuki onlar önceleri apaçık bir sapıklık içindeydiler.” (Âl-i imran, 164) ayetiyle bu hakikati beyan etmektedir.

O, hayatını insanlığın iyiliğine adayan bir rahmet elçisidir.  
Zira Cenab-ı Hak; “Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.” (Ahzab, 45-46) buyurmaktadır.
O, hakkın ve hakikatin şahidi; hak yolunun delilidir.
O, Allah’a kulluk bilinciyle, iyilik ve ibadet üzere bir hayat yaşayanların rehberi ve müjdecisidir.
O, Allah’ın dininden ve Resulünün yolundan sapanlara karşı, Allah’ı, mahşer gününü, azabı hatırlatan bir uyarıcıdır.
O, insanlığı âlemlerin Rabbine, iyiliğe, adalete ve merhamete davet eden bir davetçi ve getirdiği ilahi mesajla yeryüzünü aydınlatan nurlu bir kandildir.

Bugün dünya, Peygamber Efendimizin üstün şahsiyeti ve örnek ahlakı nezdinde İslam’ın hayat veren ilkelerini aramaktadır.  
Peygamber Efendimize ümmet olmanın onurunu yaşayan müminler olarak bizler dünyayı, İslam’ın merhamet, adalet, hakkaniyet, güzel ahlak ilkeleriyle tanıştırmak için daha çok gayret göstermek zorundayız.
Bu itibarla Mevlid-i Nebi’yi, geçmişimiz ve istikbalimiz için bir tefekkür vesilesi kılalım.
Rabbimize, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımız ekseninde hayatımızın muhasebesini yapalım.
Peygamberimizin sünneti çerçevesinde söz ve davranışlarımızı gözden geçirelim.
Bu müstesna zamanı hata ve günahlarımızdan arınma bilinciyle idrak ederek ömrümüzün kalan kısmında Allah’a iyi bir kul, habib-i edibine güzel bir ümmet olmanın azmini kuşanalım.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve âlem-i İslam’ın Mevlid Kandili’ni tebrik ediyor; iyilik, takva ve güzel ahlakla bezeli bir hayatı bize ve çocuklarımıza bahşetmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.